นิ่งๆ...ถอดออก...และพิจารณา...ย้อนมอง "ตน"

Text : kapoom  Photo : kapoom & web painaima.com 

 

นิ่งๆ ...อ่านหนังสือ
ของ "อานิ  เท็นซิน  พัลโม"  --------> "รูปเงา ขุนเขา ทะเลสาป"

พูดถึงแนวทางปฏิบัติ "ธรรม" และการเรียนรู้ภายใน  "สตรี"
และความพิเศษ ที่อาจมีเกิดขึ้น

ย้อนมองตัวเราเอง คือ อะไร
- คือ ความพิเศษ  กับ  การค้นหาตนเอง
มอง "ใจ"...ตนเอง อีกครั้ง คือ อะไร
ต้องการอะไร...และเป็นอย่างไร

- ใช่ คือ ความพิเศษไหม...
หรือ...ใช่ คือ ความผิดปกติ
ระหว่างสองอย่างนี้ คือ ความสับสนที่อาจหรือสามารถเกิดขึ้นได้ใน "จิต" ตน...ในทุกคน

...................................................

ถอดตน
ลองถอดตนเอง...ออกจากสิ่งที่ in ----------> "ถอดออกก่อน"
แล้วค่อยย้อนมองกลับเข้าไปดูใหม่ใน "ตัวตน"
ถอดออก...และถอดออก
มอง "อัตตา"...แบบ "ไม่อัตตา"

ปรับ...กลับเข้าสู่วิถีปกติ
- Control ได้
- Control ไม่ได้

ให้เลือก....สิ่งที่ Control ได้...ก่อนเลือกให้พิจารณา ก่อนนะ...

มองให้เห็นในชีวิต "มนุษย์"...แล้วเลือกบางสิ่งบางอย่างให้แก่ "ตนเอง"....ในทางเลือกที่มีขึ้น