ช่วงนี้ดิฉันมี case ที่ได้ดูแลเป็นเด็กชายอายุสิบเอ็ดขวบ อาศัยอยู่กับบิดา มารดาเลี้ยง  พี่สาว และย่าแก่ๆ...น้องเป็นเด็กเงียบๆ แต่พอคุ้นสักพักก็คุยจ้อ ถูกครอบครัวกล่าวหาว่ามีปัญหาทางจิต แอบขโมยชุดชั้นในของพี่ที่อยู่ข้างบ้าน มาซุกไว้ในบ้านของตนเอง ซึ่งแม่แท้ๆ ของเด็กรู้สึกเดือนร้อนมาก จึงพามาปรึกษา เพราะเกรงว่าจะมีความผิดปกติทางจิต

       แต่เมื่อทดสอบและประเมินสภาพทางจิตแล้ว..พบว่าเด็กไม่ได้มีความผิดปกติใดใด แต่รับรู้ได้แต่เพียงว่าเด็กรู้สึกไม่มีความสุข ค่อนข้างเงียบเกินกว่าที่เด็กชายอายุสิบสองขวบจะเงียบได้

       ลักษณะสำหรับ case รายนี้หากเราไม่ระวัง เราจะมุ่งเป้าไปประเด็นเรื่อง ขโมยชุดชั้นใน แต่เมื่อพิจารณาอย่างแท้จริงแล้ว เราจะพบว่า เด็กเป็นผู้ถูกกระทำ หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นผลที่มาจากการกระทำในครอบครัว ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น และเด็กไม่สามารถปรับตัวหรือเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นได้

       ดิฉันมักจะพบว่า ผู้บำบัดหรือผู้ใกล้ชิดเมื่อเจอ case ลักษณะนี้ เราจะมุ่งไปแก้ปัญหาเฉพาะเรื่อง แต่เราลืมพิจารณาเหตุเกิดที่แท้จริง ซึ่งตามแนวทางแห่งการพิจารณานี้ ดิฉันได้มาจากการเรียนรู้เรื่องจิตและศาสนามา ผนวกกับองค์ความรู้ทางด้านจิตวิทยาเข้าด้วยกัน ทำให้มองเห็นถึงความแก้นแท้แห่ง..เหตุที่เกิดได้ละเอียดมากขึ้น

       หนทางแก้ไขที่ดิฉันปฏิบัติต่อเด็ก คือ ...ความพยายามเรียกความสุขกลับคืนมาสู่วัยที่เหมาะสมของเขา และจากนั้นชี้ให้เขามองเห็นความผิด ความถูก จากพฤติกรรมที่เกิดขึ้น คาดว่า case รายนี้น่าจะใช้เวลาพอสมควร แต่อย่างน้อบวันนี้ตอนเลิกงาน ดิฉันมีนัดกับน้อง และเราใช้เวลาด้วยกันประมาณหนึ่งชั่วโมง สิ่งที่น่าชื่นใจ คือ น้องเขามีขนมมาฝากพี่กะปุ๋มด้วย น่ารักมากแม้จะเป็นขนมแบบเด็กๆ แต่นั่นก็คือความสุขที่น้องเขาอยากแบ่งปันให้...