ที่ Textkit เขาบอกว่ามีหนังสือคู่มือการเรียนภาษากรีกและลาตินตั้ง 146 เล่มให้ download ฟรี คนที่เรียนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพคงได้ประโยชน์เยอะ ส่วนคนอื่นๆ ที่สนใจจะมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษให้สวยหรูชนิดที่ว่าเขียนแล้วฝรั่งอ่านไม่ออก (เพราะใช้ศัพท์หรู) ก็น่าจะได้ประโยชน์เหมือนกัน

ผมชอบเรื่องเกี่ยวกับภาษา แต่ไม่ได้มี luxury life ที่จะได้เรียนรู้สิ่งที่อยากเรียนทุกอย่าง แต่ไม่เป็นไร ตอนนี้อยู่กับ programming language รับประกันความยึกยือไม่ได้แพ้ภาษากรีกหรือลาตินเลย ;-)