ครูอ้อยได้นำความรู้เกี่ยวกับพูด  การออกเสียง  ข้อคิดและเทคนิควิธีการต่างๆ  ซึ่งอาจจะหาอ่านได้ที่บันทึกเหล่านี้  การสอนภาษาอังกฤษระดับประถม...ด้วย...QUIZ    อยากเก่งภาษาอังกฤษหรือ..เรียนเชิญทางนี้...กด    

ครูอ้อยได้เขียนบันทึกเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษอีก  อาทิ  ข้อคิดและข้อเสนอแนะในการสอนออกเสียง (Pronunciation)   ข้อคิดและข้อเสนอแนะในการสอนออกเสียง (Pronunciation)(2)     ข้อคิดและข้อเสนอแนะในการสอนออกเสียง (Pronunciation)(3)    ข้อคิดและข้อเสนอแนะในการสอนออกเสียง (Pronunciation)(4)    ข้อคิดและข้อเสนอแนะในการสอนออกเสียง (Pronunciation)(5)   ข้อคิดและข้อเสนอแนะในการสอนออกเสียง (Pronunciation)(6)    ข้อคิดและข้อเสนอแนะในการสอนออกเสียง (Pronunciation)(7)

จากนั้นยังมีข้อคิดเกี่ยวกับการจัดการสอน  อีกมากมายเช่น  ข้อคิดและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน  ข้อคิดและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน (2)   ข้อคิดและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน (3)   ข้อคิดและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน (4)    ข้อคิดและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน (5)    ข้อคิดและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน (6)    ข้อคิดและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน (7)   ข้อคิดและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน (8)  

ครูอ้อยเขียนบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการสอนอีก  เช่น  ข้อคิดและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการเรียนการสอน 

ต่อมาครูอ้อยเขียนเรื่องการออกเสียง  เช่น  สิ่งที่ต้องเรียนรู้ในการออกเสียงภาษาอังกฤษ   สิ่งที่ต้องเรียนรู้ในการออกเสียงภาษาอังกฤษ (2)   สิ่งที่ต้องเรียนรู้ในการออกเสียงภาษาอังกฤษ (3)    สิ่งที่ต้องเรียนรู้ในการออกเสียงภาษาอังกฤษ (4)    สิ่งที่ต้องเรียนรู้ในการออกเสียงภาษาอังกฤษ (5)

เขียนการเปรียบเทียบคำ  เช่น  Similes in English : การอุปมาเปรียบเทียบ     Similes in English : การอุปมาเปรียบเทียบ (2)    Similes in English : การอุปมาเปรียบเทียบ (3)   

จากนั้นครูอ้อยแนะนะการพูด.....  เช่น  จะพูดเชื่อมต่อการสนทนาภาษาอังกฤษอย่างไร   คุ้นๆเหมือนรู้จักกันมาก่อน   การพูดแบบ Making Small Talk(1)   การแนะนำให้เพื่อนรู้จักกับญาติ....Introducing Friends    Asking Where Services Are Located.....    Describing Buildings     ASKING FOR DIRECTION IN A MALL   บทสนทนาที่มักจะพบ...และนำไปประยุกต์ใช้ได้    

แนะนำการพูดโทรศัพท์..เช่น...คิดจะโทร.เชิญเพื่อนมากินข้าวที่บ้าน...พูดอย่างไรดี    โทร.ไปหาเพื่อน...แต่เพื่อนไม่อยู่..จะพูดอย่างไรดี    จะทำหน้าที่รับโทรศัพท์ที่ดี...ทำอย่างไร      วิธีการเขียนข้อความฝากไว้     Sorry! Her Line Is Busy Right Now.     Identifying A Problem      ASKING TO SPEAK TO SOMEONE    CALLING FOR INFORMATION     ASKING FOR AND GIVING ADVICE (ถามและให้คำแนะนำ)

ในโอกาสวันคริสต์มาส  จึงได้รวบรวมลิงค์เป็นของขวัญให้แก่สมาชิกผู้สนใจการเรียนภาษาอังกฤษ...จากครูอ้อย