การออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยนเรศวร

dhanarun

          บันทึกเรื่องการพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล แนวคิดและประสบการณ์ของพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ผ่านมา ๑๔ ตอน นั้น เป็นการปูพื้นให้ทราบที่มาที่ไป ของการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย โดยนำแนวคิดและประสบการณ์ของพระจอมเกล้าธนบุรี มาเป็นข้อมูลเพื่อการพิจารณา

         ** ทั้งนี้ก็เพราะ ม.นเรศวร  กำลังจะจัดให้มีการลงประชามติ โดยบุคลากรทุกท่าน ในวันที่  19 มกราคม 2550 ที่จะถึงนี้ ณ สำนักงานเลขานุการทุกคณะ / หน่วยงานของท่าน **

          ดังนั้น การแสดงความคิดเห็นของท่านในวันที่ 19 จึงเป็นเรื่องที่ต้องตระหนักให้มากเป็นพิเศษ  เพราะผลลัพธ์โดยทั้งสิ้น  จะเป็นเครื่องชี้ชะตาของทั้งของมหาวิทยาลัยนเรศวรและของท่านเองด้วย

          ดิฉันคาดว่า คำตอบที่ต้องการรวบรวมเป็นประชามติ อาจมีสองประเด็นหลัก คือ

  1. ท่านเห็นด้วยกับการออกนอกระบบ (เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ) ของ มน. ตามร่าง พรบ. ใหม่ หรือไม่ ?
  2. ในกรณีที่ท่าน เห็นด้วยกับ ข้อแรก ท่านประสงค์ที่จะดำรงสถานภาพ เป็น ข้าราชการ หรือ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ?

          รายละเอียดในร่าง พรบ. ซึ่งเป็นกฎหมายแม่ เป็นการกำหนดหลักการบริหารโดยรวม  ยังไม่ได้กำหนดรายละเอียดปลีกย่อย ซึ่งจะต้องกระทำอยู่แล้วตอนออกกฎหมายลูก เพื่อไม่ให้รัดตัวจนแก้ไขได้ยากในอนาคต

          อย่างไรก็ตาม ท่านอธิการบดีคนปัจจุบันของมหาวิทยาลัยนเรศวร (รศ.ดร. มณฑล  สงวนเสริมศรี)  ก็ได้ให้สัญญาประชาคมแก่ชาว มน. เกี่ยวกับนโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัยนอกระบบ  โดยประชาสัมพันธ์ไว้ที่หน้าแรกของเวบไซต์ของมหาวิทยาลัย ใน "มุมมองมหาวิทยาลัยนเรศวร : ปัจจุบันสู่อนาคต"  ติดตาม บันทึกการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยนเรศวร ๑๖ นะคะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธนารุณ บอก...Dhanarun's Blog

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#การออกนอกระบบ#มหาวิทยาลัยในกำกับ

หมายเลขบันทึก: 68967, เขียน: 23 Dec 2006 @ 12:45 (), แก้ไข: 27 Mar 2012 @ 05:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

 Bussiness Teddy เรียนท่านอาจารย์ มาลินี ที่เคารพ

 นอกระบบ ตอนนี้ ท่านที่กังวลที่สุดๆ คือ นิสิต นักศึกษา ครับ โดยเฉพาะเรื่อง

 ค่าหน่วยกิต เรื่องทุนเรียนฟรี

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์ JJ ที่เคารพรัก

ที่ มข. ละค่ะ เป็นอย่างไรบ้าง?

ความจริง ที่ มน. ท่านอธิการบดีเปิดโอกาสให้ผู้นำนิสิตของ มน.หลายคนเข้าพบ และให้ซักถามข้อสงสัยต่างๆ ได้ ถึง 2 ครั้ง

ดิฉันมีโอกาสเข้าร่วมรับฟังครั้งหนึ่ง ยังรู้สึกประทับใจในตัวนิสิตมาก ที่มีวุฒิภาวะสูง  และมีความกล้าในการสอบถามประเด็นต่างๆ อย่างตรงไปตรงมา  นอกจากนี้ยังจะจัดกลุ่มติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไปด้วย  ซึ่งท่านอธิการบดีก็ยินดีให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่

 

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านคณบดี

 ม.ข ถอน พรบ มาทำความเข้าใจกันใหม่ครับ คนรุ่นใหม่ไฟแรงอยากแสดงความคิดเห็นครับ