๒๔๐. พอเพียง : ต้นมะหวด

.......มะหวด หรือ หมากหวดข่า ภาษาถิ่นที่ผู้เขียนเรียก เป็นพืชสมุนไพร หรือเป็นผลไม้ป่าซึ่งนับวันจะลดน้อยลง โชคดีที่มีต้นเล็กเกิดเองที่สวนซึ่งตอนแรกคิดว่าจะตัดทิ้ง แต่พอมาคิดอีกที “การปลูกต้นไม้ควรดูพื้นที” จึงดูแลต่อ สามปีกว่าต้นหมากหวดเริ่มออกดอก ออกผล ห้ได้ชื่นใจ


........เมื่อได้เห็นผล ได้สุขใจ อยากหาต้นไม้ชนิดอื่นมาปลูกเพิ่มขึ้น เน้นที่เป็นพืชท้องถิ่น และอนุรักษ์พันธุ์ไว้อย่างละต้นสองต้นเนื่องจากมีพื้นที่จำกัด เวลาจำกัดต้องทำในวันหยุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พอเพียงความเห็น (0)