หมา (อยู่) วัด


หมา(อยู่)วัด เป็น
หนังสือที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทนวนิยายสำหรับเยาวชน รางวัลแว่นแก้วปี ๒๕๕๑                                                  อีกทั้งยังเป็นหนังสือที่เข้าประกวดโครงการสรรหาตำราดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์ ปี ๒๕๕๒  อีกด้วย                                                            ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาสอดแทรก ให้เข้ากับเนื้อหาของเรื่องได้  หมา(อยู่)วัด เป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
  ประเภทนวนิยายสำหรับเยาวชน รางวัลแว่นแก้ว ปี ๒๕๕๑
  อีกทั้งยังเป็นหนังสือที่เข้าประกวดโครงการสรรหาตำราดีเด่น
  ด้านทรัพยากรมนุษย์ ปี ๒๕๕๒ อีกด้วยหนังสือที่ผู้เขียน
  โสมประภัสร์ ขันธ์สุวรรณ ตั้งใจอยากใช้เป็นสื่อในการ
  เผยแพร่ความรู้ ชีวิตหมาวัดกับ “หมา (อยู่) วัด” เล่าเรื่องในมุม
  มองของ “หมาวัด” เรื่องเป็นแนวน่ารัก ใสซื่อ และได้อารมณ์
  สนุกสนาน แฝงสาระและคุณค่าของพุทธปรัชญา ช่วยกล่อม
  เกลาความรู้สึกนึกคิดของคนโดยมีแก่นเรื่องเกี่ยวกับความดี
  และความรักอันบริสุทธิ์
  เป็นนวนิยายที่แฝงไว้ด้วยคติธรรมความรู้เกี่ยวกับ
  พุทธศาสนา ผ่านการเล่าเรื่องของ “เจ้าทองเทา”
  หมาวัดที่ใช้ชีวิตเติบโต กินนอนอยู่หลังกำแพงวัด นับตั้งแต่
  วันที่มันถูกนำมาทิ้งข้างประตูวัด ตอนยังลืมตาไม่ได้
  ด้วยซ้ำ ซึ่งเป็นโชคดีของมันที่หลวงตาแฉ่งรับมันมา
  อุปการะเป็นหมาในสังกัดและอยู่รวมกับหมาวัดอีกกว่า
  ร้อยชีวิต
  สำหรับเรื่อง “หมา(อยู่)วัด” ไม่เพียงแต่จะบอก
  เล่าเนื้อหาด้วยลีลาภาษาที่เรียบง่ายและงดงามเท่านั้น
  แต่ยังจะตราตรึงใจผู้อ่านด้วยบทสะเทือนใจและแฝงไว้
  ด้วยคุณค่าของพุทธปรัชญาอีกมากมาย ซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่ง
  ที่ช่วยกล่อมเกลาความรู้สึกนึกคิดให้เกิดความดีทั้งสิ้น

  หมา(อยู่)วัด เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสุนัขตัวหนึ่ง
  ชื่อทองเทาเป็นสุนัขที่ถูกนำมาทิ้งที่วัดตั้งแต่เล็ก วัดที่มันอยู่
  มีสุนัขอาศัยอยู่มาก “ทองเทา” ตั้งโดยหลวงตาแฉ่งพระแก่
  ร่างเล็กใจบุญที่ชุบเลี้ยงทองเทาและสุนัขหลายตัวไว้ทุกเช้า
  หลวงตาจะมาเดินตรวจสุนัขทุกตัว ทองเทาเติบโตขึ้นมาภาย
  ใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนา มันคิดอยู่เสมอว่าเป็นความโชค
  ดีของตนอย่างที่สุด ถึงแม้จะเป็นสุนัขแต่ก็ภูมิใจในชาติกำเนิด
  ของตน ถ้ามันเลือกเกิดได้ก็จะเกิดเป็นคนและเป็นเพศชาย
  ไทยเพราะอยากบวชเป็นพระเหมือนหลวงตาแฉ่ง
  หลวงตาแฉ่งเป็นคนที่มอบชีวิตใหม่กับมันและยังเป็น
  พระที่ไม่เรียกร้องเงินจากผู้ใด มีความเมตตาไม่เคยปฏิเสธคน
  ที่เดือดร้อน แม้กระทั่งหมาวัดทุกตัว
  วันหนึ่งหลวงตาแฉ่งอาพาธหนักจนต้องมีคนพาส่ง
  ที่โรงพยาบาล เมื่อมันรู้ข่าวก็ไม่เป็นอันกินอันนอนหลายวัน
  เอาแต่นอนหมอบอยู่กับที่พร้อมกับน้ำที่ไหลผ่านม่านตาทุกวัน
  จนกระทั่งหลายวันผ่านไป ขณะที่มันนอนอยู่ก็มีแสงสว่างส่อง
  ทะลุผ่านม่านตา มันลืมตาขึ้นพร้อมพร้อมกับแสงที่อยู่ตรง
  หน้าเห็นหลวงตามันดีใจมาก พอรุ่งเช้ามันตื่นขึ้นมากลับไม่
  เห็นหลวงตา จึงรีบออกตามหาจนมาถึงศาลาสวดศพ มันเดิน
  เข้าไปถึงได้รู้ว่าหลวงตามรณภาพแล้ว

  หมา(อยู่)วัด เป็นวรรณกรรมแนวธรรมมะ แต่เป็น
  ธรรมมะแนวใหม่คือไม่ได้มุ่งที่จะสอนหลักธรรมคำสอน
  โดยตรง แต่จะสื่อออกมาโดยผ่านการกระทำหรือเหตุการณ์
  ที่เกิดขึ้นกับตัวละครสอดแทรกไว้ตลอดทั้งเรื่อง กล่าวได้ว่า
  ผู้เขียนมีกลวิธีที่จะสอนธรรมะให้แก่ ผู้อ่านได้อย่างแนบเนียน
  โดยนำเรื่องใกล้ตัวและเหตุการณ์ใกล้ตัว ในที่นี้คือ “หมา”
  กับ “วัด” แล้วสร้างให้หมาวัดมีความคิดและมุมมองเหมือน
  กับคน เหมือนผู้อ่านได้รับรู้เรื่องราวต่าง ๆ จากการได้พูดคุย
  กับหมารู้เรื่อง แสดงให้เห็นว่าผู้เขียนมีจินตนาการและความ
  สร้างสรรค์ในการคิด คือไม่อยู่ในกรอบหรือความจริงเกินไป
  เพราะความคิดนั้นสามารถสร้างสรรค์อะไรก็ได้ที่ไม่มีข้อบังคับ
  อาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้ หากผู้อ่านได้อ่านก็จะสามารถรับรู้
  ถึงมุมมอง ความคิด และความสร้างสรรค์ในการคิดของผู้เขียน
  ที่ถ่ายทอดผ่านตัวเนื้องานวรรณกรรมได้
  หมา(อยู่)วัด นับว่าเป็นหนังสือนวนิยายอีกหนึ่งเล่ม
  ที่ทุกคนควรอ่าน เนื่องจากมีเนื้อหาที่ดำเนินอย่างเป็นลำดับ
  ขั้นตอน ซึ่งทำให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย และยังช่วยทำให้เยาวชนแล
  เห็นถึงความสำคัญและความสัมพันธ์ระหว่าง “วัด” “หมา”
  และ “คน” ในสังคมไทย โดยผ่านวรรณกรรมเยาวชนเล่มนี้
  ทั้งนี้จากเรื่องราวทั้งหมดของนวนิยายเรื่องนี้ครบ
  ถ้วนทั้งสาระและแนวคิดที่ผู้อ่านจะต้องประทับใจอย่างไม่รู้ลืม

  อ้างอิงรูปภาพ https://www.google.com/search?...

  บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดีค่ะคุณครู  ความเห็น (0)