สถานการณ์คอร์รัปชั่น

สถานการณ์คอร์รัปชั่น

ปปช. เปิดเผยตัวเลขการร้องเรียนเรื่องคอร์รัปชั่น (๑)   นี่เฉพาะที่มีคนร้องเรียนนะครับ   

วิจารณ์ พานิช

๕ ม.ค. ๖๔

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)