ชีวิตที่พอเพียง 3861 ทำงานเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (๗๖) รวมพลัง ยกระดับคุณภาพโรงเรียน

บันทึกที่ ๑

บันทึกที่ ๒

บันทึกที่ ๓

บันทึกที่ ๔

บันทึกที่ ๕

บันทึกที่ ๖

บันทึกที่ ๗

บันทึกที่ ๘

บันทึกที่ ๙

บันทึกที่ ๑๐

บันทึกที่ ๑๑

บันทึกที่ ๑๒

บันทึกที่ ๑๓

บันทึกที่ ๑๔

บันทึกที่ ๑๕

บันทึกที่ ๑๖

บันทึกที่ ๑๗

บันทึกที่ ๑๘

บันทึกที่ ๑๙

บันทึกที่ ๒๐

บันทึกที่ ๒๑

บันทึกที่ ๒๒

บันทึกที่ ๒๓

บันทึกที่ ๒๔

บันทึกที่ ๒๕

บันทึกที่ ๒๖

บันทึกที่ ๒๗

บันทึกที่ ๒๘

บันทึกที่ ๒๙

บันทึกที่ ๓๐

บันทึกที่ ๓๑

บันทึกที่ ๓๒

บันทึกที่ ๓๓

บันทึกที่ ๓๔

บันทึกที่ ๓๕

บันทึกที่ ๓๖

บันทึกที่ ๓๗

บันทึกที่ ๓๘

บันทึกที่ ๓๙

บันทึกที่ ๔๐

บันทึกที่ ๔๑

บันทึกที่ ๔๒

บันทึกที่ ๔๓

บันทึกที่ ๔๔

บันทึกที่ ๔๕

บันทึกที่ ๔๖

บันทึกที่ ๔๗

บันทึกที่ ๔๘

บันทึกที่ ๔๙

บันทึกที่ ๕๐

บันทึกที่ ๕๑

บันทึกที่ ๕๒

บันทึกที่ ๕๓

บันทึกที่ ๕๔

บันทึกที่ ๕๕

บันทึกที่ ๕๖

บันทึกที่ ๕๗

บันทึกที่ ๕๘

บันทึกที่ ๕๙

บันทึกที่ ๖๐

บันทึกที่ ๖๑

บันทึกที่ ๖๒

บันทึกที่ ๖๓

บันทึกที่ ๖๔

บันทึกที่ ๖๕

บันทึกที่ ๖๖

บันทึกที่ ๖๗

บันทึกที่ ๖๘

บันทึกที่ ๖๙

บันทึกที่ ๗๐

บันทึกที่ ๗๑

บันทึกที่ ๗๒

บันทึกที่ ๗๓

บันทึกที่ ๗๔

บันทึกที่ ๗๕

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ผมเดินทางไปร่วมการประชุม ยกระดับคุณภาพโรงเรียน ลดความเหลื่อมล้ำ ภาคเหนือที่เชียงใหม่    การประชุมนี้จัดโดยโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง ของ กสศ.    และการออกแบบการประชุม ทำให้เกิดพลังภาคี ร่วมกันขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา    และลดความเหลื่อมล้ำ

เป็นที่ชัดเจนต่อผู้มาร่วมประชุมกว่า ๕๐๐ คน จาก ๑๘๕ โรงเรียนในภาคเหนือ ๙ จังหวัด ว่า โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง เป็นโครงการนำร่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทั้งประเทศ    ทั้งในสังกัด สพฐ., สช., และ อปท.   โดยท่านรองเลขาธิการ สพฐ. ดร. กวินเกียรติ นนธ์พละ  ไปกล่าวแถลงนโยบายความร่วมมือ    เพื่อยืนยันต่อครูและผู้บริหารในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทราบว่า    โครงการนี้กระทรวงศึกษาธิการเอาด้วย    ซึ่งจะช่วยให้คนในวงการศึกษาไม่ใส่เกียร์ว่าง  

เพื่อการรวมพลัง ยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง

ผมทำหน้าที่กล่าวเปิด ด้วยการบรรยายเรื่อง ยกระดับคุณภาพโรงเรียน ลดความเหลื่อมล้ำ    จึงนำ มา ลปรร. ที่ ()  และฟังเสียงการบรรยายได้ที่ (

วิจารณ์ พานิช

๒ ม.ค. ๖๔     

 

Blog 631031 from Pattie KB

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)