พอดีอัพโหลดไฟล์ที่ http://e-learning.en.kku.ac.th ซึ่งใช้ Moodle แล้วทดสอบดาวน์โหลด ปรากฎว่า refesh ก็แล้ว คลิกที่Tools -->Options --> Advanced แล้วคลิกที่ Clear now ของ Cache ปรากฎว่าก็ยังได้ไฟล์เดิม

จึงไปค้นหาวิธีจากอินเทอร์เน็ตจึงพบว่าที่ถูกต้องควรจะทำดังนี้  คลิกที่ Tools -> Privacy จากนั้นคลิก Clear Now ในส่วนของ Private Data และคลิก Ok   หรือจะใช้ shortcut โดยการกด Shift+Alt+Delete พร้อมกันก็ได้ จากนั้นทำการกดปุ่มรีเฟส

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

http://support.lexis-nexis.com/lexiscom/record.asp?ArticleID=wg_cache#Fire2