ละครประเพณีคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นละครเวทีที่จัดขึ้นทุกปีเพื่อที่จะสร้างความสัมพันระหว่างพี่น้องชาววิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น ซึ่งทำละครร่วมกันและเพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิตที่กลับมารับพระราชทานปริญญาบัตร ในแต่ละปี ปีนี้ก็เป็นปีที่ 19 แล้วที่จัดทำขึ้น

ในส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเพลงทั้งหมดแต่งขึ้นโดยพวกเราชาววิศวกรรม มข. ที่รักในเสียงเพลง และ MV เพลงทั้งหมดก็ทำขึ้นมาเองจากกลุ่มที่รักในงานทางด้าน วิดิทัศน์

สามารถเข้าไปชมได้ที่ http://www.youtube.com/view_play_list?p=CAEC4ACCDA4914CC หรือที่ http://www.nourneer.com/mvnourneer19/