วันนี้ได้มีโอกาสสนทนาธรรม..กับพี่เขียวและพี่หน่อยน้อย..
ถึงเรื่องแห่งคนที่เข้ามาในชีวิตเรา..และอยู่เป็นคู่กัน หรือ..แยกเลิกร้างกันไป...
เพราะอะไรเหตุอันใด...จึงเป็นเฉกเช่นนี้...

ดิฉันเสนอคำตอบไปแนว..ทางด้านศีลธรรมและความเชื่อทางด้านคำสอนทางพุทธศาสนา..
ไปในทำนองที่ว่า...เหตุ...ที่นำมาให้คนสองคนได้มาเจอกันนั้น..อาจเป็นเรื่องที่ผูกกันมา..หรือโชคชะตาบางสิ่งบางอย่าง..หรืออาจแม้แต่เป็นเรื่องกรรม..ก็อาจนำมากล่าวไว้ได้...
ที่เราต้องมาชดใช้กัน..ในเวลานี้ที่เหมาะสม...และเมื่อได้มาเจอกันแล้ว..ไม่พยายามสั่งสมความดี...ร่วมกัน
ความสัมพันธ์นั้น...ก็จะหลุดออกจากกันไป...ได้อย่างง่ายดาย...
ยิ่งโดยเฉพาะ...คนที่ผิดศีลธรรมจะหลุดออกไปได้ง่ายกว่าคนที่ไม่ทำผิดศีล...
หากคนสองคนมีศีลไม่เสมอกัน...คนที่มีศีลน้อยกว่าก็จะเป็นฝ่ายหลุดออกไป และไปอยู่กับคนที่มีศีลเสมอตัว

ตัวอย่างเช่น...
ชายหญิงคู่หนึ่ง...ฝ่ายชายเจ้าชู้มาก...ทำผิดศีลอยู่ประจำด้วยการนอกใจภรรยาตนเอง...เสมอ
และมีผู้หญิงมากหน้าหลายตา..เข้ามาในชีวิต โดยใช้กลวิธีหลอกล่อ หลากหลายรูปแบบ
ซึ่งอาจทำไปแบบรู้ตัว หรือไม่รู้ตัว...ก็ไม่อาจทราบได้...
แต่..ฝ่ายชายนี้..ไม่เพียงแต่ทำผิดข้อกาเมฯ อย่างเดียวเท่านั้น..สิ่งที่ทำผิดตามมา ด้วย คือ การโกหก-มุสาวาทา...
และทำเป็นประจำเสมอๆ...โดยไม่คิด ไม่เชื่อ ไม่พิจารณาว่าสิ่งที่ตนเองทำนั้นถูกหรือผิด...

เมื่อมาเจอผู้หญิงคนหนึ่ง..ที่ตั้งมั่นในศีล..แต่ก็ตกหลุมพลางที่ชายคนนี้ขุดไว้...
แต่ก็สัมพันธ์กันได้ไม่นานก็ต้องหลุดออกไป...เพราะฝ่ายชาย..มีระดับศีลที่ต่ำกว่า...
ก็ไปคลุกอยู่..กับหญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาตน...ซึ่งน่าจะมีศีลในระดับที่ไม่แตกต่างกัน..เพราะหญิงนี้ก็ทิ้งสามีตนเองมา...

...
จากกรณีตัวอย่างนี้...ที่ดิฉัน พี่เขียว และพี่หน่อยน้อย..คุยกันในประเด็นนี้
หากเราพิจารณากันดีดี..จะพบว่าเรื่องทำนองนี้เริ่มมีมากขึ้นในสังคมไทยเรา...
การแอบมีกิ๊ก..การมีชู้ การนอกใจ..การ..อะไรอีกมากมาย
ที่คน..ทำแล้วไม่รู้สึกว่าตนเองทำผิด...หากหาเหตุมาสนับสนุนการกระทำของตนเองว่าสิ่งที่ตนเองทำนั้นถูก...

จึงน่าจะเป็นเรื่องที่โง่เขลา..ที่เรามักตามไม่ทัน..เหตุที่เกิด...
ดังนั้นบางคนอาจได้รับบางสิ่งบางอย่าง..เช่นหน้าที่การงานตกต่ำ..ชีวิตตกต่ำ
ทำอะไรก็ไม่เจริญ...นั่นอาจเป็นผลพวงแห่งส่วนที่ทำไม่ดี..นั้นก็ได้...

...............................................................................................................................
ทุกวันนี้
ดิฉันก็ยังคงเชื่อ..และเชื่อ และตั้งมั่นในความดี...และการทำความดี
ทุกวันนี้..คิด พิจารณา..มีสติตั้งมั่นมากขึ้น...
พยายามพิจารณา..ว่าสิ่งที่เราทำนั้นอาจพลาดทำผิดไป...
และเมื่อทำพลาดผิดไป..หากรู้ตัว..หรือรู้แล้ว..ก็ต้องรีบแก้ไข...
เพื่อที่จะไม่ต่อกรรมไม่ดีนั้นต่อไป...เหมือนเป็นการตัดวงจรความชั่วนั้นออกไป...
ให้เร็วที่สุด...โดยการพิจารณาให้เห็นถึง "ความจริงแท้"...

เราทุกวันนี้...มักพูดเสมอว่า..ตนอยู่บนพื้นแห่งความจริง..
หากแต่อยากให้เพิ่มพิจารณาอีกหน่อยว่า..จริงที่ว่านั้น คือ ความจริงแท้หรือความจริงเทียม...
หากเราทำได้...ปัญหา..ต่างๆ ..โดยเฉพาะทางด้านจิตใจนั้นก็น่าจะน้อยลดลง...ได้