Tum Laksana Rodtrakul
นาย ลักษณะ ตุ้ม รอดตระกูล

พฤษภาคม May


พฤษภาคม ๒๕๖๔ May 2021

16 อยู่บ้านเขียนบันทึก

ปฏิทินกิจกรรม ๒๕๖๓ (VSA Calendar 2020) 


โครงการค่ายอาสานานาชาติเสมือน

VC-20-29 Kitchen Garden 01/04-31/05/20

VC-20-30 EcoLife 01/04-31/05/20

VC-20-42 InterCultural Food Challenge

ยกเลิกโครงการค่ายอาสานานาชาติเนื่องสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19

โครงการค่ายอาสานานาชาติ (International Work-camp Project)

VSA2005-1 Peace Village - Songkhla 01 – 14/05 

VSA2005 Community Development /Home Stay Chiangmai 11 – 23/05

โครงการอาสาสมัครแลกเปลี่ยนระยะกลางและระยะยาว LMTV (Long/Middle Term Voluntary service) Projects


VSA onInternational Online interview of Chaos TV UK.พฤษภาคม ๒๕๖๓ May 2019

เฏ อายุ ๘ ปี ๙ เดือน ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (Te 8 years, 9 months, 24 May 2019)

เฏไปสวนยางครั้งแรก

เฏว่ายน้ำสระใหม่ที่โรงแรมเซาเทริน

กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้

MLTV On arrival Orientation/VSA Open House 1 – 5 May 2019 กิจกรรมปฐมนิเทศอาสานานาชาติและเปิดบ้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ ๑ - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ บ้านเรียนรู้ https://www.volunteerspirit.or...

VSA1905-1 Peace Village - Banana Camp 1 – 14 May 2019 ค่ายนานาชาติ สงขลา


VSA1905 Education for Disadvantaged Children - Satun 13 – 25 May 2019 ค่ายนานาชาติ สตูล

Adventure Education Training 3 – 10 May 2019 Istanbul, Turkey อบรม ตุรกี

Step to the future 13 – 23 May 2019 อบรม อิตาลี


Sust-food Training Course, Italy 18 – 26 May 2019


NICE-LI-AI19-04 Aibahama 19-04 (Tokushima) 20 April – 6 July 2019 อาสาระยะยาวญี่ปุ่น

step to the future 13 – 23 May 2019

Sust-food Training Course, Italy 18 – 26 May 2019


พฤษภาคม ๒๕๖๒ May 2018

เฏ อายุ ๗ ปี ๙ เดือน ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (Te 7 years, 8 months, 24 May 2018)

เฏเที่ยวหาดสะกอมกับพ่อแม่และเพื่อน

YouTuber นี่คืออาชีพที่เฏอยากทำตอนอายุ 7 ขวบ

กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้
เดือนนี้ไม่มีอาสาสมัครใหม่ มีแค่อาสาสมัครระยะกลางหนึ่งคนที่ปฏิบัติงานอยู่ที่สถาบันทักษิณคดีศึกษาตั้งแต่เดือนเมษายน

MLTV 1303 - FOLKLORE MUSEUM ON YOR ISLAND (Songkhla)อาสานานาชาติ สถาบันทักษิณคดีศึกษา

WS18LI02 SPRING CAMP (CHE) 14/04/2018-05/05/2018 14 April – 5 May 2018

IBG05 Germany: Kuernach21 April – 5 May 2018


พฤษภาคม ๒๕๖๑ May 2017

เฏ อายุ ๖ ปี ๙ เดือน ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (Te 6 years, 8 months, 24 May 2017)


น้องเฏเป็นเด็กชอบอ่านหนังสือ

เฏเรียนโฮมสกูล

กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้

MLTV1601 InterCutural and Language (ICL) - Chiang Mai ครูอาสานานาชาติเชียงใหม่ มีครูอาสา ๒ คนจากฝรั่งเศส ประจำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ แม่แจ่ม 

EVS- Charger/ Peace Village Songkhla มีอาสาสมัครนานาชาติ ๕ คน จากโปแลนด์ สเปนและฝรั่งเศส

MLTV1101-1 InterCutural and Language (ICL) - Songkhla มีอาสานานาชาต ๒ คน จากออสเตรียและสวิสเซอร์แลนด์

MLTV1303 Folklore museum on Yo Island - Songkhla มีอาสาสมัคร ๑ คนจากญี่ปุ่น

VSA1705 Peace Village – Songkhla 15 – 27/05 ค่ายอาสานานาชาติ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 

มีอาสานานาชาติ ๕ คน จากญี่ปุ่น สโลวาเกีย อิตาลีและแคนาดา

Link: training in Thailand-Phuket15 – 24 May 2017


พฤษภาคม ๒๕๖๐ May 2016

เฏ อายุ ๕ ปี ๙ เดือน ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (Te 5 years, 9 months, 24 May 2016)

เฏติดตามพ่อกับแม่ไปประชุมที่ประเทศสโลวีเนีย

กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้

โครงการอาสาสมัครระยะกลางและระยะยาวประจำเดือนพฤษภาคม

MLTV1302 Environment/ZOO project Songkhla

1. MARIKA GIUDICI F/22 Italy

2. Raphael DEMESTRE M/34 France

3. Lazlo BHASIN M/20 France

4. Florence ABDALLAH F/20 France

MLTV1105 Organic farming-Songkhla

1. Julie­ Anne MAHIEU F/18 Belgium

MLTV1303 Folklore museum on Yo Island - Songkhla

1. STEFAN POSTL M/30 Austria

MLTV1501 Peace Village - Songkhla

1. Marrit Harkema F/21 Netherlands

YiA4SDG lick off meeting Slovania 2 – 6 May 2016

SILC: training Croatia 24 May – 1 June 2016

Internship

นักศึกษาฝึกงาน


พฤษภาคม ๒๕๕๙ May 2015

เฏ อายุ ๔ ปี ๙ เดือน ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (Te 4 years, 9 months, 24 May 2015)


กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้

MLTV1302 Environment/ZOO Project-Songkhla
MLTV1101-1 InterCutural and Language (ICL)-Songkhla
MLTV1303 Folklore museum on Yo Island - Songkhla
MLTV1502 Peace Village-Nakhon RatchaSrima

MLTV1401-7 InterCutural and Language (ICL)-Khonkan
English for Economics student at Thaksin University, Country presentation.. Vsa Thailand

Vsa Thailand for Nepal!


พฤษภาคม ๒๕๕๘ May 2014

เฏ อายุ ๔๕ เดือน (๓ ปี ๙ เดือน) ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ / (Te 45 months, 24 May 2014)


เที่ยวสตูล

NVDA EC Meeting 29 April - 2 May 2014 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาเอเชีย


VSA Monthly Meeting ประชุมประจำเดือน

VSA internship นักศึกษาฝึกงาน

MLTV1103 Rescue Team Assistant - Songkhla SOC

อาสานานาชาติ มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) 

Yuko Yamagishi F Japan

MLTV1302 Songkhla ZOO - Songkhla ENVI

รายชื่ออาสาสมัครแลกเปลี่ยนระยะกลางและระยะยาว ปี ๒๕๕๗ / Middle - long Term Volunteer (MLTV) 2014

Karla Amador Alonso F Mexico

Charlotte Peyronnenc F France

MLTV1304 Set up VSA Clay House and ceramics International Learning Center - Prachuapkhirikhan CONS

อาสานานาฃาติ ศูนย์บ้านดิน ประจวบคีรีขันต์

Marin Destabeau M France

Melissa Beaumont F

VSA Office/Learning Home


พฤษภาคม ๒๕๕๗ May 2013

เฏ อายุ ๒๑ เดือน (๒ ปี ๙ เดือน) ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ / (Te 21 months, 24 May 2013)

VSA1309 ENV/ZOO Camp (New) ENV 6-18/05/2013 Songkhla 

ค่ายอาสานานาชาติ ณ สวนสัตว์สงขลา ๖ - ๑๘ พ.ค. ๕๖ 

VSA1310 Culture/The Institute Southern Thai Study Camp (New) CUL 13-25/05/2013 Songkhla

ค่ายอาสานานาชาติ ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ๑๓ - ๒๕ พ.ค. ๕๖ 

https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/677848

MLTV1101-1 Education/Creative English Teaching Songkhla

MLTV1301-2 Education/Creative English Teaching (New) Trang

MLTV1102 Renovation/ Peace Village Sustainable Learning Center

MLTV04 Asoke sustainable learning center Trang


พฤษภาคม ๒๕๕๖ May 2012

เฏ อายุ ๒๑ เดือน (๑ ปี ๙ เดือน) ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ / (Te 21 months, 24 May 2012)

"ตอนนี้เฏอายุ 21 เดือน กำลังเรียนรู้ภาษาอย่างเมามัน โดยก่อนหน้านี้พูดและจำได้เป็นคำ ๆ หลังจากนั้นก็เริ่มขยับเป็นสองคำ สามคำ และตอนนี้กำลังแต่งเป็นประโยค" http://www.gotoknow.org/blogs/posts/487943

ค่ายอาสานานาชาติ VSA1205 Environmental /Environmental Conservation Camp - Songkhla (Renovation/Peace Village Sustainable Camp- Songkhla) มีอาสานานาชาติ ๓ คนจากประเทศญี่ปุ่นและอังกฤษ


พฤษภาคม ๒๕๕๕ May 2011

เฏ อายุ ๙ เดือน ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ (Te 9 months, 24 May 2011)

"คุณยายนั้นลุ้นตั้งแต่เฏอายุได้ประมาณสามสี่เดือนว่าคำแรกที่เฏเปล่งเสียงออกมาจะเป็นคำว่า “แม่” หรือ “พ่อ” จนถึงวันที่คุณยายรอคอย..." http://www.gotoknow.org/blogs/posts/443175

"ตอนนี้เริ่มจะเข้าใจคำพูดที่ใช้สื่อสาร เช่น No, Finished?, และเพลงต่าง ๆ ที่ได้ฟังทุกวัน ทุกครั้งที่แม่เปิดเพลงเหล่านี้ เพลงไหนที่จำได้แม่นก็จะร้อง "อู้ อี้" ตามไปด้วย" http://www.gotoknow.org/blogs/posts/446802

"ค่ายอาสาสมัครผู้ช่วยพยาบาล" http://www.gotoknow.org/dashboard/home#/posts/417295


พฤษภาคม ๒๕๕๔ May 2010

พฤษภาคม ๒๕๕๓ May 2009

พฤษภาคม ๒๕๕๒ May 2008

พฤษภาคม ๒๕๕๑ May 2007

พฤษภาคม ๒๕๕๐ May 2006

พฤษภาคม ๒๕๔๙ May 2005

พฤษภาคม ๒๕๔๘ May 2004

พฤษภาคม ๒๕๔๗ May 2003

พฤษภาคม ๒๕๔๖ May 2002

พฤษภาคม ๒๕๔๕ May 2001

พฤษภาคม ๒๕๔๔ May 2000


คำสำคัญ (Tags): #พฤษภาคม May
หมายเลขบันทึก: 683472เขียนเมื่อ 6 ตุลาคม 2020 03:51 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 พฤษภาคม 2021 06:38 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

 เพิ่มความเห็น
สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี