เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วยังมีการแบ่งชนชั้น คนรวย คนจน คนสูงศักดิ์ คนด้อยค่า และคนกระทำผิดที่ต้องโทษ ทั้งที่เกิดมาแล้วทุกคนมีศักดิ์มีศรีเท่าเทียมกัน เพียงแต่การมีโอกาสของแต่ละคนจะแตกต่างกันในการเดินไปสู่จุดหมาย คนมีโอกาสหน่อยก็ไปถึงจุดหมายเร็ว ในขณะที่คนมีโอกาสน้อยก็ไปสู่จุดหมายยากลำบากหน่อย บางคนก็คิดน้อยเนื้อต่ำใจพาลทำผิดเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการโดยไม่ได้ใช้ความคิดและเหตุผลที่ถูกต้องมายับยั้งการกระทำผิดนั้นๆ

 

                แต่คนเราก็แปลกมักชอบเลือกปฏิบัติโดยดูแต่เพียงเปลือกนอกของคน เช่น ในการทำงานเจ้านายมักจะเลือกลูกน้องที่จบจากต่างประเทศก่อนเลยโดยไม่ได้ดูอุปนิสัย ความรับผิดชอบของลูกน้องว่ามีความรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหน หรือการเลือกสถาบันการศึกษาที่ดังๆ ไว้ก่อนเพื่อให้มาร่วมทำงานด้วย ทั้งที่ ลูกน้องหรือเด็กที่จบในประเทศจะมีความรับผิดชอบมากกว่าเด็กที่จบจากต่างประเทศเพราะเขาต้องตั้งใจทำงานให้ได้ดีกว่าเด็กที่จบจากต่างประเทศแต่เจ้านายก็ยังให้ความดี ความชอบแก่เด็กนอกมากกว่า ถ้าลูกน้องที่จบในประเทศไม่คิดอะไรมากหน่อยก็ไม่มีปัญหาโดยเฉพาะพวกที่มีฐานะที่ทำงานเพื่อเป็นงานอดิเรก ก็แค่ดูว่าชีวิตนี้จะเจออะไรเป็นประสบการณ์ต่อชีวิต แต่คนที่ตั้งใจทำงานก็คงเครียดและอาจเป็นโรคประสาท หรือจิตไม่ปกติได้ พวกนี้น่าสงสารหน่อยที่ถูกเลือกปฏิบัติ แต่คนเราก็ต้องทำใจให้ได้ในการประสบพบเจอสิ่งที่คาดไม่ถึงเพื่อปรับตัวให้อยู่ในโลกนี้ให้ได้อย่างมีศักดิ์ศรีและเท่าเทียมกัน

 

                พูดถึงคนต้องโทษก็น่าสงสารเพราะบางคนกระทำผิดโดยไม่ตั้งใจแต่ก็ถูกเลือกปฏิบัติกับเขาเหมือนกัน ถ้าจะพูดว่ากลัวพวกเขาไหม ก็คงกลัวแต่ก็สงสารและต้องให้อภัยเมื่อเขากลับตัวเป็นคนดีแล้ว ในประเทศที่พัฒนาแล้วโดยเฉพาะคนรวยเขามีกิจกรรมที่น่าสนใจคือ รับนักโทษไปทำงานที่เขากำหนดโดยมีที่อยู่ มีอาหาร และเงินตอบแทนบางส่วนให้ เมื่อเขาพ้นโทษแล้วเขาก็มีงานทำ มีเงินที่เก็บสะสมไว้ไปดำรงชีวิต ไม่เป็นปัญหากับสังคม จึงเป็นกิจกรรมของคนรวยที่ประสานกับภาครัฐเพื่อช่วยเหลือนักโทษไม่ให้เป็นปัญหากับสังคมในอนาคต อย่างนี้ถึงเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว

                  แล้วพวกเราล่ะยังคิดจะเลือกปฏิบัติหรือเปล่า แต่ถึงจะเลือกปฏิบัติก็ค่อยๆ ลดความคิดในการเลือกปฏิบัติให้มีลดลงจนหมดไปเลยก็น่าจะดีไม่น้อยเพราะมนุษย์เราเกิดมาผู้เขียนก็ไม่เถียงว่ายังมีโลภ โกรธ หลง แต่ถ้าเอาธรรมะเข้าข่มไปเรื่อยๆ สักวัน เราคงทำได้ดี เพื่อเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของทุกคนโดยเท่าเทียมกัน