วันนี้ขอยกรูปภาพรูปหนึ่งมาให้ทุกท่านลองวิพากษ์กันครับว่า "วิถีของวิสาหกิจชุมชน" รูปนี้ แต่ละท่านเห็นแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง...

ซึ่งผมขออนุญาตไม่เขียนอะไรมากมายครับ ด้วยเหตุที่จะไม่เป็นการชี้นำเพื่อให้ทุกท่านได้วิพากษ์ และวิจารณ์กันได้อย่างเต็มที่ครับ รูปที่ว่านี้คือ....

"คุณคิดอย่างไรกับภาพนี้?"............