อบรมครูไทยเรื่อง PLC และครูฝรั่งเกี่ยวกับเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนบางสะพาน (บ้านล่าง)


กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active learning

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฏาคม 2563 ผู้เขียนอยู่ที่โรงเรียนบางสะพาน(บ้านล่าง) กับครูภาษาอังกฤษในกลุ่มโรงเรียนบางสะพาน โดยมีกิจกรรม Active Learning และกิจกรรม PLC แถมด้วยการช่วยวิเคราะห์ข้อสอบ ONET ให้นักเรียน 

ครูมาจากหลายโรงเรียนมาก ตอนทำ SWOT พบว่าปัญหาคือขาดครูบางโรงเรียนต้องสอนชั้นป.1-ม.3 เลยเนื่องจากโรงเรียนเป็นโรงเรียนขยายโอกาส  ได้ช่วยกันออกแบบกิจกรรมการสอนที่เน้น Active learning โดยนำข้อสอบ ONET มาทำเป็นบทเรียนการสอน

ประทับใจครูไทยจากหลายโรงเรียนที่ไม่มีใครหนีไปไหน ทุกๆคนตั้งใจ  ทำให้กิจกรรมในวันแรกเกิดประโยชน์มาก ในวันที่ 18-19 กรกฏาคม 2563 มีอบรมชาวต่างประเทศจำนวน 15 ท่านเรื่องเทคนิคการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ กิจกรรมการเรียนการสอน การเขียนแผนการสอน การทำข้อสอบเพื่อประเมินผลนักเรียน 

ครูต่างประเทศมาจากทั่วโลก อาจไม่รู้จักกัน หลายคนเป็นผิวสี แต่ครูไม่รู้สึกแตกต่างให้ความเคารพและช่วยเหลือกันดีมาก กิจกรรมที่ออกแบบให้ครูได้ช่วยเหลือกัน ได้ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาร่วมกันด้วย

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมด้วย ได้แข่งขัน ได้เข้าใจศักยภาพของเพื่อนร่วมทีม  มีครูกลุ่มหนึ่งสนใจเรียนมวยไทยเอาไว้ป้องกันตัวด้วย

ตอนคุณครูออกแบบการสอนและออกแบบข้อสอบจะเห็นความแตกต่างของครูที่จบมาด้านการสอนและครูไม่ได้จบมาด้านการสอน เพราะครูที่จบทางด้านการศึกษาและจบทางด้านการสอนจะเข้าใจกระบวนการสอนและการออกข้อสอบได้ดีกว่า

กิจกรรมที่ครูออกแบบกระบวนการเรียนการสอนจะเป็นประโยชน์กับครูในอนาคต นอกจากการที่ได้รับผลการสะท้อนกลับจากเพื่อนร่วมกิจกรรมจะช่วยทำให้ครูชาวต่างประเทศพัฒนาการเรียนการสอนได้ดีกว่าเดิม 

กิจกรรมทั้งหมดจะช่วยชาวต่างประเทศได้เขียนแผนการสอนที่สอนคล้องกับผู้เรียน นอกจากนี้จะช่วยส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาการเรียนการสอนของตนเองอย่างสม่ำเสมอ 

กิจกรรมทั้ง 3 วันถือว่าใช้เวลาได้คุ้มมาก ขอบคุณครูทรายและทีมงานที่ดูแลวิทยากรเป็นอย่างดี ....ความเห็น (2)

เป็นกิจกรรมที่ดีมากครับอาจารย์ ดูน่าสนุกและได้ความรู้ครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี