63/08/07 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

วันนี้เป็นการฝึกงานวันที่ 21 ที่ อบต.สนามจันทร์ มาถึงเวลา 8.25 น.

ได้ลงชุมชนที่ หมู่ 2 และ หมู่ 5 ของตำบลสนามจันทร์ เพื่อมอบถุงยังชีพ ให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ HIV

ประโยชน์ที่ได้รับ : 

1. ทราบข้อมูลผู้ยากไร้ใน ตำบลสนามจันทร์   

2. นำข้อมูลไปจัดทำ SWOT

3. เรียนรู้ปัญหาของชุมชน เรื่องคนไร้ที่พึ่ง ไม่มีที่อยู่อาศัย และว่างงาน  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาการฝึกวิชาชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์



ความเห็น (0)