63/08/06 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

วันนี้เป็นการฝึกงานวันที่ 20 ที่ อบต.สนามจันทร์ มาถึงเวลา 8.25 น. 

ในช่วงเช้าได้ศึกษาเกี่ยวกับการลงหนังสือรับ และบันทึกการปิดโครงการลงในสมุด จากนั้นพักเที่ยงรับประทานอาหารกัน ช่วงบ่ายทำเอกสารต่อหลังจากนั้นไปผูกผ้าต่อที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสนามจันทร์

16.30 น. กลับบ้านอย่างปลอดภัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาการฝึกวิชาชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์ความเห็น (0)