63/08/05 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

วันนี้เป็นการฝึกงานวันที่ 19 ที่ อบต.สนามจันทร์ มาถึงเวลา 8.25 น. ในช่วงเช้าเวลา 9.00 น. ได้ศึกษาเกี่ยวกับการลงหนังสือรับของในแต่ละกอง


เวลา 10.30 น. ได้ลงมาดูการกำจัดผักตบชวาที่พระวิหารกรมหลวงชุมพร


เวลา 11.00 น. ย้ายสถานที่มาเตรียมอาหารให้น้องๆที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง

ถึงเที่ยงพักทานอาหารและกลับมาตอน 13.00 น. ศึกษาเกี่ยวกับการเบิกพัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ และเขียนลงในแฟ้ม เวลา 16.30 น. ออกเดินทางกลับอย่างปลอดภัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาการฝึกวิชาชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์ความเห็น (0)