63/08/03 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

วันนี้เป็นการฝึกงานวันที่ 17 ที่ อบต.สนามจันทร์ ได้ไปถึงเวลา 8.25 น. ในช่วงเช้าเวลา 9.00 น. จะเป็นงานเอกสาร พอเที่ยงพักทานข้าว ในช่วงตอนบ่ายได้ร่วมทำโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ตำบลสนามจันทร์ และให้ชาวบ้านได้ร่วมออกความคิดเห็นเกี่ยวกับ SWOT จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค จนถึง 15.00 น. จากนั้นกลับมาทำงานของตัวเองจนถึง 16.30 น. และกลับบ้านอย่างปลอดภัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาการฝึกวิชาชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์ความเห็น (0)