63/07/31 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

วันนี้เป็นการฝึกงานวันที่ 16 ที่ อบต.สนามจันทร์ ได้มาถึงที่ฝึกงานเวลา 8.27 น. ในช่วงเช้าของวันนี้ได้ไปติดบอร์ดเกี่ยวกับเรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่หมู่ 2 ของตำบลสนามจันทร์

หลังจากกลับมาจากการติดบอร์ดได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับโครงการแต่ละโครงการที่พี่ได้มอบหมายให้ พอถึงเที่ยงออกไปรับประทานอาหารกับเพื่อนๆ กลับมาตอน 13.00 น. ได้กลับมาทำงานและหาข้อมูลของงานที่จะต้องทำต่อจนถึง 16.30 น. และกลับบ้านอย่างปลอดภัย 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาการฝึกวิชาชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์ความเห็น (0)