ความเหนื่อยกายของพ่อแม่ ท่านพักก็หายเหนื่อย แต่สิ่งที่ลูกกระทำแล้วนำความชอกช้ำระกำใจมาให้แก่พ่อแม่ ขอให้เราได้อนุเคราะห์แก่พ่อแม่บ้าง เราคือผู้บันดาลสวรรค์วิมานให้ท่าน หรือผลักให้ท่านไปสู่นรกขุมไหนก็ได้

น้ำตาแม่ รินไหล เมื่อลูกร้าย

น้ำตาแม่ เป็นสาย เมื่อลูกหมิ่น

น้ำตาแม่ หลั่งลง รดแผ่นดิน

เมื่อได้ยิน ลูกเสเพล เนรคุณ

   เทียนหลอมละลายเป็นน้ำตาเทียนไหลเยิ้มสัมผัสกับมือเราในบางหยด เช่นเดียวกับน้ำตาของพ่อแม่ที่หลั่งนองเพราะฝากความหวังไว้กับเรา น้ำตาพ่อแม่จึงล้นเอ่อยิ่งกว่าน้ำตาเทียน เพียงเพื่อให้ลูกทัดเทียมกับเพื่อนในสังคม

   เปลียวเทียนได้หลอมละลายแท่งเทียนให้สั้นลงไป สั้นลงไปเช่นเดียวกับเส้นทางชีวิตของพ่อแม่ที่ได้เดินทางมายาวนานตลอดชีวิตท่าน ก็คงจะหดสั้นลงทุกขณะ....