ใครยังไม่รู้ว่า “97 ปุ่มลัด” คีย์บอร์ดสำหรับ Windows ควรรู้ไว้

INDYCR
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อเนื่องจากหยุดยาวไม่ได้ไปไหนเลย ทำให้ผมได้มีเวลาทำอะไรหลายๆอย่าง นั้งอัพเดทบทความบนเว็บไซต์ติดๆกันมาหลายบทความแล้ว เนื่องจากโรคโควิด 19 ทำให้ทุกคนต้องอยู่บ้านกันเพื่อป้องกันโรค เอาละวันนี้ก็มีทริคเล็กๆน้อยๆมาฝากกันเช่นเคย 97 ปุ่มลัดบนคีย์บอร์ด กับ Keyboard Shortcuts บน Windows 10 ที่ทุกคนต้องรู้ เซฟใว้ก็ไม่เสียหายอะไรพอจะได้ใช้จริงๆก็มาเปิดดูได้เลย

1. Windows key Windows logo key | ปิด หรือ เปิด Start Menu

2. Windows key Windows logo key + A | เปิด Action center

3. Windows key Windows logo key + B | ตั้งโฟกัส

4. Windows key Windows logo key + C | เปิด Cortana ในโหมดฟัง

5. Windows key Windows logo key + Shift + C | เปิดเมนูชุดทางลัด

6. Windows key Windows logo key + D | แสดงและซ่อนเดสก์ท็อป

7. Windows key Windows logo key + Alt + D | แสดงและซ่อนวันที่และเวลา บนเดสก์ท็อป

8. Windows key Windows logo key + E | เปิด File Expoler

9. Windows key Windows logo key + F | เปิดฮับคำติชม

10. Windows key Windows logo key + G | เปิดแถบเกม (เมื่อมีการเปิดเกม)

11. Windows key Windows logo key + H | เปิดทางลัดการค้นหา

12. Windows key Windows logo key + I | เปิดการตั้งค่า

13. Windows key Windows logo key + K | เปิดการเชื่อมต่อแบบด่วน

14. Windows key Windows logo key + L | ล็อก PC ของคุณ หรือสลับบัญชี

15. Windows key Windows logo key + M | ย่อหน้าต่างทั้งหมดให้เล็กสุด

16. Windows key Windows logo key + O | ล็อกการวางแนวอุปกรณ์

17. Windows key Windows logo key + P | เลือกโหมดแสดงการนำเสนอ

18. Windows key Windows logo key + R | เปิดกล่องสำหรับโต้ตอบ (Dialog Box)

19. Windows key Windows logo key + S | เปิดการค้นหา (Search)

20. Windows key Windows logo key + T | เลื่อนวนรอบแอปบนแท็กส์บาร์ (Cycle through the apps on the taskbar)

21. Windows key Windows logo key + U | เปิด Access Center

22. Windows key Windows logo key + V | เลื่อนวนรอบการแจ้งเตือน (Cycle through notifications)

23. Windows key Windows logo key + X | เปิดเมนูลิงค์แบบด่วน

24. Windows key Windows logo key + X | เปิดคำสั่งที่พร้อมใช้งานในแอป ในโหมดเต็มหน้าจอ (App-specific command bar)

25. Windows key Windows logo key + , (จุลภาค) | Peek ที่เดสก์ท็อปชั่วคราว

26. Windows key Windows logo key + Ctrl + F | ค้นหา PC (ถ้าคุณอยู่บนเครือข่าย) คืนค่าหน้าต่างที่ย่อเล็กสุดบนเดสก์ท็อป

27. Windows key Windows logo key + Shift + M | คืนค่าหน้าต่างที่ย่อเล็กสุดบนเดสก์ท็อป

28. Windows key Windows logo key + Tab | เปิดมุมมองงาน

29. Windows key Windows logo key + ลูกศรขึ้น | ขยายหน้าต่างให้ใหญ่สุด

30. Windows key Windows logo key + ลูกศรลง | ลบแอปปัจจุบันออกจากหน้าจอ หรือย่อหน้าต่างเดสก์ท็อปให้เล็กสุด

31. Windows key Windows logo key + ลูกศรซ้าย | ขยายหน้าต่างแอปหรือหน้าต่างเดสก์ท็อป ทางด้านซ้าย ของหน้าจอให้ใหญ่สุด

32. Windows key Windows logo key + ลูกศรขวา | ขยายหน้าต่างแอปหรือหน้าต่างเดสก์ท็อป ทางด้านขวา ของหน้าจอให้ใหญ่สุด

33. Windows key Windows logo key + Home | ย่อเล็กสุดทั้งหมดยกเว้นหน้าต่างเดสก์ท็อปที่ใช้งานอยู่ (คืนค่าหน้าต่างทั้งหมดบนเส้นขีดที่สอง)

34. Windows key Windows logo key + Shift + ลูกศรขึ้น | ยืดหน้าต่างเดสก์ท็อปไปยังด้านบนและล่างของหน้าจอ

35. Windows key Windows logo key + Shift + ลูกศรลง | คืนค่า/ย่อหน้าต่างเดสก์ท็อปที่ใช้งานอยู่เล็กสุดในแนวตั้ง โดยคงความกว้างไว้เท่าเดิม

36. Windows key Windows logo key + Shift + ลูกศรซ้ายหรือขวา | ย้ายแอปหรือหน้าต่างในเดสก์ท็อปจากหน้าจอหนึ่งไปอีกหน้าจอหนึ่ง

37. Windows key Windows logo key + Spacebar | สลับภาษาสำหรับการป้อนค่าและรูปแบบแป้นพิมพ์

38. Windows key Windows logo key + Ctrl + Spacebar | เปลี่ยนเป็นการป้อนข้อมูลที่เลือกก่อนหน้านี้

39. Windows key Windows logo key + Enter | เปิดโปรแกรมผู้บรรยาย

40. Windows key Windows logo key + เครื่องหมายบวก หรือ ลบ | ขยายหรือย่อ โดยใช้แว่นขยาย

41. Windows key Windows logo key + ESC | ออกจากแว่นขยาย


ตัด คัดลอก วาง และแป้นพิมพ์ลัดที่ใช้งานทั่วไป


42. Ctrl + X | ตัดรายการที่เลือก

43. Ctrl + C | คัดลอกรายการที่เลือก (หรือ Ctrl + Insert)

44. Ctrl + V | วางรายการที่เลือก (หรือ Shift + Insert)

45. Ctrl + Z | ยกเลิกการดำเนินการก่อนหน้านี้ (Undo)

46. Alt + Tab | สลับไปมาระหว่างแอปที่เปิดอยู่

47. Alt + F4 | ปิดรายการที่ใช้งานอยู่ หรือออกจากแอปที่ใช้งานอยู่

48. F2 | เปลี่ยนชื่อรายการที่เลือก

49. F3 | ค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์ใน File Explorer

50. F4 | แสดงรายการในแถบที่อยู่ใน File Explorer

51. F5 | รีเฟรชหน้าต่างที่ใช้งานอยู่

52. F6 | เลื่อนวนรอบส่วนต่างๆ ของหน้าจอในหน้าต่างหรือบนเดสก์ท็อป

53. F10 | เปิดใช้งานแถบเมนูในแอปที่ใช้งานอยู่ แสดงรหัสผ่านของคุณบนหน้าจอลงชื่อเข้าใช้

54. Alt + F8 | แสดงรหัสผ่านของคุณบนหน้าจอลงชื่อเข้าใช้

55. Alt + Esc | เลื่อนวนรอบรายการตามลำดับของรายการที่ถูกเปิด

56. Alt + ตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ | ดำเนินการตามคำสั่งสำหรับตัวอักษรนั้น

57. Alt + Enter | แสดงคุณสมบัติสำหรับรายการที่เลือก

58. Alt + Spacebar | เปิดเมนูทางลัดสำหรับหน้าต่างที่ใช้งานอยู่

59. Alt + ลูกศรซ้าย | ย้อนกลับ

60. Alt + Page Up | เลื่อนขึ้นหนึ่งหน้าจอ

61. Alt + Page Down | เลื่อนลงหนึ่งหน้าจอ

62. Ctrl + F4 | ปิดเอกสารที่ใช้งานอยู่ (ในแอปแบบเต็มหน้าจอ และช่วยให้คุณเปิดหลายเอกสารในเวลาเดียวกัน) เลือกทุกรายการในเอกสารหรือหน้าต่าง

63. Ctrl + A | เลือกทุกรายการในเอกสารหรือหน้าต่าง

64. Ctrl + D หรือ Delete | ลบรายการที่เลือก และย้ายไปที่ถังรีไซเคิล

65. Ctrl + Y | กระทำซ้ำ

66. Ctrl + ลูกศรขวา | ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของ คำถัดไป

67. Ctrl + ลูกศรซ้าย | ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของ คำก่อนหน้า

68. Ctrl + ลูกศรลง | ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของ ย่อหน้าถัดไป

69. Ctrl + ลูกศรขึ้น | ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของ ย่อหน้าก่อนหน้า Ctrl + Shift พร้อมแป้นลูกศร

70. Ctrl + Shift พร้อมแป้นลูกศร | เลือกกลุ่มข้อความ เปิด

71. Ctrl + Esc พร้อมแป้นลูกศร | เปิด เริ่มต้น

72. Ctrl + Shift + Esc | เปิดตัวจัดการงาน สลับรูปแบบแป้นพิมพ์เมื่อมีหลายรูปแบบแป้นพิมพ์พร้อมใช้งาน

73. Shift + F10 | แสดงเมนูทางลัดสำหรับรายการที่เลือก

74. Shift พร้อมแป้นลูกศร | เลือกมากกว่าหนึ่งรายการในหน้าต่าง หรือบนเดสก์ท็อป หรือเลือกข้อความในเอกสาร

75. Shift + Delete | ลบรายการที่เลือกโดยไม่ต้องย้ายไปถังรีไซเคิลก่อน หยุดหรือออกจากงานปัจจุบัน

76. Esc | หยุดหรือออกจากงานปัจจุบัน


แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ File Explorer


77. Alt + D | เลือกแถบที่อยู่

78. Ctrl + N | เปิดหน้าต่างใหม่

79. Ctrl + N | ปิดหน้าต่างที่ใช้งานอยู่

80. Ctrl + ตัวเลื่อนบนเมาส์ (scrolling) | เปลี่ยนขนาดของไอคอนไฟล์ และโฟลเดอร์

81. Ctrl + Shift + E | แสดงโฟลเดอร์ทั้งหมดนอกเหนือจากโฟลเดอร์ที่เลือก

82. Ctrl + Shift + N | สร้างโฟลเดอร์ใหม่

83. Num Lock + เครื่องหมายดอกจัน (*) | แสดงโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมดที่อยู่ใต้โฟลเดอร์ที่เลือก แสดงเนื้อหาของโฟลเดอร์ที่เลือก

84. Num Lock + เครื่องหมายบวก (+) | แสดงเนื้อหาของโฟลเดอร์ที่เลือก

85. Num Lock + เครื่องหมายลบ (-) | ยุบโฟลเดอร์ที่เลือก preview panel

86. Alt + P | แสดงหน้าต่าง preview panel

87. Alt + Enter | เปิดกล่องโต้ตอบ (Dialog Box) คุณสมบัติของรายการที่เลือก

88. Alt + ลูกศรขวา | ดูโฟลเดอร์ถัดไป

89. Alt + ลูกศรซ้าย | ดูโฟลเดอร์ก่อนหน้านี้ (หรือกด Backspace)

90. End | แสดงด้านล่างของหน้าต่างที่ใช้งานอยู่

91. Home | แสดงด้านบนของหน้าต่างที่ใช้งานอยู่

92. F11 | ขยายหรือย่อหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ ให้ใหญ่สุดหรือเล็กสุดแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Taskbar สำหรับการทำงานกับรายการบน Taskbar เดสก์ท็อป


93. Shift + คลิกปุ่ม Taskbar | เปิดแอป หรือ เปิดอินสแตนซ์อื่นของแอปอย่างรวดเร็ว

94. Ctrl + Shift + คลิกปุ่ม Taskbar | เปิดแอปในบทบาทของ Admin

95. Shift + คลิกขวาปุ่ม Taskbar | แสดงเมนูหน้าต่างสำหรับแอป

96. Shift + คลิกขวาปุ่ม Taskbar ที่จัดกลุ่ม | แสดงเมนูหน้าต่างสำหรับกลุ่ม

97. Shift + คลิกขวาปุ่ม Taskbar ที่จัดกลุ่ม | แสดงเมนูหน้าต่างสำหรับกลุ่ม


อ้างอิงข้อมูล: https://bit.ly/3d39W5Q https://bit.ly/3b5nRYE

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องวงการ ITความเห็น (0)