ปักขทึน (13/04/63)

ผญา

มื้อนี้มื้อรว่ายเส็ด        นามวันสงกรานต์

โคราคะเทวีนาง         พาหุรัดแต่งเอ้

เหน็บดอกไม้             ก้านของดวงก่อง

แก้วมุกดาค่าล้าน        สุบสวมงามแท้

มือขวามั่น                 กำเอาธนูศิลป์

มือซ้ายจับ                พระขรรค์ชัยดวงแก้ว

ยัวรยาตรย้าย            นิทเน่งหลังเสือ

มืนตาแนม                ไพร่นิกรเมืองบ้าน

ฮูฮาเว้า                    ข้าวกล้าเพหลาย

ธารายัง                   ขาดเขินวังตื้น

แฮม ๖ ค่ำ ตั้ง           เดือน ๕ แถมถ่าย

วัน ๑๓ เมษนั่น          เจริญล้ำซุคน แท้ดาย

*วันรว่ายเส็ด ตรงกับวันจันทร์ที่ ๑๓ เดือนเมษายน ๒๕๖๓ ปีกัดไค้ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๕ ตรงกับวันสงกรานต์

อธิบายศัพท์

ก้านของ   -  ดอกปีบ

ยัวรยาตร   - เคลื่อนย้ายอย่างสง่างาม

นิทเน่ง      - นอน

แนม    - มองดู

ฮูฮา        - โหร      

เพ          -  พัง, เสียหาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภูมิปัญญาอีสานความเห็น (0)