ความเป็นครู


"สิ่งที่ได้ในสิ่งที่ทำ"

                    ตามที่ผมได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูใน รายวิชา ED 5101 ความเป็นครู

                    ผมนั้นได้รับความรู้ที่ใหม่และความรู้ที่เป็นประโยชน์ ทั้งความรู้ที่เกี่ยวกับวิชาชีพครู มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ บทบาทหน้าที่ของครู จิตวิญญาณความเป็นครู คุณธรรมจริยธรรม จิตวิทยาความเป็นครู ปรัชญาที่จะนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพครู และรวมถึงการมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูทำให้ผมได้นำสิ่งที่ผมได้เรียนและเก็บเกี่ยวจากประสบการณ์สอนมารวมกันให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างสูงสุด

                    ในการเรียนทำให้เราเข้าใจความเป็นวิชาชีพมากขึ้นจากใบงานทบทวนตนเอง จากวีดีทัศน์ในคลาสเรียน ทำให้ มีความรักความศรัทธาในวิชาชีพ และอยากที่จะทำให้ดี ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างถูกต้องตามกระบวนการ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เมื่อเรารักหรือศรัทธาในวิชาชีพของเราแล้วนั้นชีวิตในการทำงานของเราจะง่าย และเป็นระบบระเบียบเพราะมีแบบแผน ดูแล้วเหมือนทุกอย่างลงตัวมากขึ้นกว่าเดิม มีแรงที่จะรับหน้าที่ในความรับผิดชอบอย่างเต็มใจและมีประสิทธิภาพต่อตัวเราเองได้ทบทวนตัวเอง ทบทวนความรู้ ผมชอบมากในกิจกรรมเขียนจดหมายซึ่งเป็นใบงานที่5 ทำให้ผมและครอบครัวใกล้ชิดกันมากขึ้นผ่านจดหมายฉบับเดียวที่ผมส่งกลับไปที่บ้าน ผมขอบคุณเป็นอย่างมากครับ และใบงานแผนผังความคิดใบงานที่ 7 9 และ 12 ทำให้ผมได้สรุปใจความข้อสำคัญต่างๆไว้ในกระดาษแผ่นเดียว ซึ่งง่ายต่อการนำมาทบทวนในภายหลังได้และผมยังสามารถนำความรู้ไปปรับเปลี่ยนและบูรณาการตามแนวคิดของตนให้มีความยืดหยุ่นและใช้ประโยชน์ได้ตามบริบท ไม่มองว่าหน้าที่คือความรับผิดชอบ แต่ทำด้วยความสุขความเต็มใจซึ่งดีต่อการทำงาน ทำให้ใช้ความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพในการทำงาน เนื่องจากวิชาชีพครูนั้นเป็นที่ยอมรับและฝากฝังจากผู้รับบริการผมจึงรู้สึกยินดีอย่างยิ่งถ้าผมจะทำมันอย่างเต็มความสามารถเพราะผลตอบแทนที่ได้รับกลับมาเห็นเป็นสิ่งตอบแทนที่มีค่าที่สุดในวิชาชีพนี้ความเห็น (14)

เป็นกำลังใจให้นะครับ คุณภัทรวิชญ์

ขอบคุณคุณศักดิ์ชัย สถานเดิม มากครับ จะทำให้ดีที่สุดครับขอบคุณมากครับผม

ทำให้เต็มที่ทุกวัน สุ้ๆ นะคะ

สวัสดีคะ คุณภัทรวิชญ์ เป็นกำลังใจให้กับการเดินทางสายอาชีพครูนะคะ

ขอบคุณที่แบ่งปันเรื่องราว เป็นกำลังใจให้นะครับ

ขอบคุณคุณจีรภา ที่ได้มาให้กำลังใจในบันทึกนี้ครับ สู่ต่อไปครับผม ขอบคุณมากครับ :D

ขอบคุณคุณหทัยรัตน์ ที่ได้ให้กำลังใจในบันทึกนี้ครับ จะทำให้ดีที่สุดครับ ขอบคุณมากครับ :)

ขอบคุณคุณกรกต ที่ได้เข้ามาให้กำลังใจในบันทึกนี้ ขอบคุณมากครับ :’D

สวัสดีค่ะ คุณภัทรวิชญ์ เป็นกำลังใจให้นะคะ ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณคุณสุนิสา พรมใจ มาก ๆ ครับ ที่ได้เค้ามาให้กำลังใจในบันทึกนี้ ขอบคุณมาก ๆ ครับ :)

สวัสดีค่ะ คุณภัทรวิชญ์ เป็นกำลังใจให้นะคะ สู้ๆ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณภัทรวิชญ์ เป็นกำลังใจให้นะคะ สู้ ๆ ค่ะ

ขอบคุณคุณนริศรา ที่ได้เข้ามาให้กำลังใจในบทความนี้ ขอบคุณครับ :D

ขอบคุณคุณวิภารัตน์ สำหรับกำลังใจที่ดีเสมอมาครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท