ปลูกป่าหน้าแล้ง

ปลูกต้นไม้ตรงไหน ในฤดูแล้งมาเยื่อนระดับความแล้งที่ขุดดินจอบพังมือพองปลูกอะไรไม่ได้ ใจเจียนจะขาด

ระบบนิเวศน์ถูกศาลพิพากษาต้นไม้ อากาศ ธรรมชาติ ทุกอย่างก็ทยอยล้มละลายเรื่องที่ไม่กล้วยเพราะปลูกกล้วยใต้บาดาลวิจัยไทบ้าน งานครูบา เมื่อ 3 ปีที่แล้วผลประจักษ์ชัดเจนแล้วว่า หน้าแล้งขนาดนี้ปลูกอะไรไม่ได้กินแน่นอน

ปีนี้แล้งจัดที่สุด หญ้า หรือไม้ยืนต้นตายหลายต้นบนหน้าดินที่เต็มไปด้วยความแห้งเหือดแต่ว่าพืชที่เคยปลูกไว้ในร่องลึกกว่าพื้นดินชั้นบนปกติ ดินมีความชื้นและสามารถประคับประคองให้พืชที่ปลูกลง สามารถยืนยงยังชีพได้ อีกทั้งยังช่วยกักเก็บปุ๋ยที่ใส่ลงไปให้อยู่ในพื้นที่ที่ต้องการ ไบโอชาร์ก็เป็นแหล่งอาศัยของจุลินทรีย์ได้เป็นอย่างดี

เห็นแบบนี้ต้องพาหมาลงมาทั่วใต้บาลดาลร่องลึกในป่าที่แล้งจัดเอาซะเอ็กเรย์เห็นน้ำใต้ดินได้เลยว่า ไม่มีน้ำ การขุดร่องลึกแบบนี้ จะเป็นการเปิดหน้าดินเพื่อให้น้ำในฤดูฝนลงไปเก็บกักไว้ในชั้นใต้ดิน แม้ไม่มีแท้ง เหมือน Water Bank ธนาคารน้ำใต้ดินที่เคยรู้จักแต่ถ้าขุดแบบนี้ก็จะมีน้ำลงไปอยู่ด้านล่างไม่ไหลหนีชะล้างหายไปไหน เก็บ กัก กรอง ไปเป็นน้ำใต้ดินให้ความชื้นกับไม้ยืนต้นได้อีก

ในระบบเกษตรปฏิเสธไม่ได้ว่าบางพื้นที่ก็ใช้น้ำใต้ดินมาใช้ในงานการเกษตรบางพื้นที่ที่เคยไปสำรวจทั่วแล้ว เจ้าของไร่สวนสู้ควักสะตางค์จ้างแม็คโครขุดดินจากที่อื่น เช่น หัวนา คันแทนา ขอบหนอง ไปถมสระน้ำหายไปซะหมด

น้ำบนดินไม่มี = น้ำใต้ดินก็จะไม่มี ในอนาคต

เมื่อมองย้อนมาถึงปัญหาการปลูกพืช พร่ำสามวันไม่จบปลูกแล้วหาทางออกไม่ได้ปลูกแล้วไม่ได้กินปลูกแล้วไม่ได้ขาย

แต่ปลูกไว้เถอะ ถ้าปลูกไม่ได้ก็ขุดร่องลึกปลูกไว้กินเอง ใช้เอง ดูแลตัวเองเผื่อวันหนึ่งที่ 7-11 ไม่มีอะไรขายกลัวไวรัสร้ายจะมาหา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวมินทร์ ลิ้มความเห็น (0)