<เล่าสู่กันฟัง>กศน.ตำบลโนนข่า จัดการเรียนการสอน ประจำสัปดาห์ รายวิชาพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง (อช 21003) ระดับ ม .ต้น ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนทัน ม. ุ6

        กศน.ตำบลโนนข่า  จัดการเรียนการสอน ประจำสัปดาห์ รายวิชาพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง (อช 21003) ระดับ ม .ต้น เรื่องการวิเคราะห์ทุนปัจจัยการผลิตหรือการบริการ,การกำหนดแผนกิจกรรมการผลิต, มอบหมายใบงานให้นักศึกษาค้นข้อมูลทางโทรศัพท์ ความหมายและประโยชน์วงจร PDCA การนำมาประยุกต์ใช้กับอาชีพและชีวิตประจำวัน ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนทัน ม.6. ต.โนนข่า


http://khonkaen.nfe.go.th/t_no...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อีกบทบาทหนึ่ง...ครู กศน.ความเห็น (0)