วันนี้มาถึงที่ทำงานประมาณ  08.00 น. วันนี้พี่ให้ช่วยทำงานพิมพ์เอกสาร จดหมายเกี่ยวกับการแก้ไขสัญญาการจัดจ้างงาน

                   พอพิมพ์เสร็จก็เข้าไปที่ฝ่ายการภาพช่วยพี่ตั๋งจัดหมวดหมู่รูปภาพใส่ลงใน  Folder ให้เรียบร้อย  โดยการเลือกภาพจาก Folder ที่ยังไม่ได้จัดภาพใส่หมวด  นำภาพในนั้นมาจัดไว้ใน Floder เช่น ภาพเขื่อนบางลาง ก็นำไปใส่ใน Folder ที่เขียนว่า  ภาพเขื่อนบางลาง แต่ก็ต้องดูอีกว่าเป็นภาพเขื่อนที่ถ่ายทางอากาศหรือภาพเขื่อนที่ถ่ายบนพื้นธรรมดา 

                    พอจัดภาพเขื่อนเสร็จก็มาสแกนฟิล์มต่อจนกระทั้งใกล้เวลากลับบ้าน