ต้อนรับองคมนตรีตรวจเยี่ยมที่โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น

ต้อนรับองคมนตรีตรวจเยี่ยมที่โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น บ่ายวันที่ 22 ส.ค.62 ไปต้อนรับองคมนตรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัยตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา(โครงการพระราชดำริ) โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น สพป.ลพบุรี เขต2 เป็นโรงเรียนที่ยึดปรัชญา”ให้สถานศึกษาสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตรวจราชการสานนโยบายกับ ดร.ดิศกุลความเห็น (0)