ต้อนรับองคมนตรีตรวจเยี่ยมที่โรงเรียนบ้านเขาขวาง

ต้อนรับองคมนตรีตรวจเยี่ยมที่โรงเรียนบ้านเขาขวาง

        เช้าวันที่ 22 ส.ค.62  ไปต้อนรับองคมนตรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัยตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่น2(โครงการพระราชดำริ) โรงเรียนบ้านเขาขวาง สพป.ลพบุรี เขต2 เป็นโรงเรียนที่ยึดปรัชญา”ให้สถานศึกษาสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง” คุณธรรมอัตลักษณ์ “มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง” 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตรวจราชการสานนโยบายกับ ดร.ดิศกุลความเห็น (0)