สะท้อนคิดการออกแบบเพื่อการสื่อสารผ่านหนังสือ

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ระหว่างนั่งรอ

ฉันได้หยิบหนังสือเล่มเดิมที่ถูกยื่นมาให้เมื่อเช้านี้มาเปิดอ่านอีกครั้ง หลังจากถูกตั้งคำถามว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเรื่องที่ถูกบันทึกไว้ในหนังสือเล่มดังกล่าว ซึ่งเป็นหนังสือที่สื่อสารในเรื่องอาหารและวัฒนธรรมของพื้นที่

ครั้งแรกเพียงพลิกไปพลิกมาในแต่ละหน้า

รูปเล่มสวยงาม ภาพถ่ายให้ความรู้สึกเพลิดเพลินต่อการชม การเปิดอ่านอีกรอบทำให้ฉันนึกถึงเรื่องการออกแบบการเรียนรู้ในหนังสือ ถ้าฉันจะหยิบเล่มนี้ขึ้นมาอ่านฉันอยากเห็นอะไรบ้าง อยากได้อะไรจากการอ่าน เพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าฉันได้เรียนรู้

ในหนังสือเกริ่นนำเพียงแค่ว่าโครงการที่เกิดขึ้นมีวัตถุประสงค์อะไร พร้อมภาพสวยๆ และสูตรอาหาร แต่ยังไม่เห็นความเชื่อมโยงระหว่างอาหารกับชุมชนหรือความคิดความเชื่อของผู้คนในพื้นถิ่นนั้นๆ ทำให้ต้องจดบันทึกความคิดไว้หลายประเด็น เช่น

  • การสะท้อนถึงอัตลักษณ์ที่สื่อความหมายให้คนนอกได้เห็นจับต้องได้ในช่วงเวลาอันสั้นแบบไม่ต้องฝังตัวอยู่ในพื้นที่นั้นๆ
  • การใช้คำบางอย่างอาจต้องระบุความหมายนิยามให้ชัดเจนเพื่อที่ว่าในการจัดกิจกรรมจะได้สื่อความหมายออกมาชัดเจนเช่นคำว่ามีการมีส่วนร่วมหรือชุมชนมีชีวิตปฏิสัมพันธ์ภายในและการสื่อสารผ่านกิจกรรมเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต่างๆ 
  • สิ่งที่สื่อสารสะท้อนออกมาจะต้องบ่งบอกความคิดความเชื่อและวัฒนธรรมอย่างที่คนนอกมาเห็นปุ๊บแล้วคลิกทันที 
  • น่าสนใจตรงประเด็นที่ว่า"สูตรการทำอาหารถูกนำมาเผยแพร่หากการออกแบบสื่อสามารถเพิ่มการกล่าวถึงอาหารดังกล่าวในอดีตทำอย่างไรนำมาสู่จุดเปลี่ยนอย่างไรในปัจจุบันจึงค่อยมาสู่ความเป็นสูตรอาหารภายใต้ความเป็นสมัยปัจจุบัน
  • การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจะสามารถนำไปสู่การเกิดเป็นชุมชนมีชีวิตมากขึ้นคล้ายสมัยก่อนตามคุ้มต่างๆก็จะมีกิจกรรมทำร่วมกันมีการเคลื่อนไหวเชิงปฏิสัมพันธ์ภายในชุมชน
  • ในส่วนของอาหารน่าสนใจในประเด็นความคิดความเชื่อที่สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศทำให้ได้เห็นอาหารที่คนที่ในพื้นที่นี้ทานและมีการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นอย่างไร

และอีกหลายๆประเด็นที่ถ้าจัดพิพิธภัณฑ์ร่วมกับการเปิดเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวากระตุ้นให้เกิดLearning Active อยู่ตลอดเวลาก็คงจะเป็นพลังแห่งการเคลื่อนไหวให้ชุมชนมีความตื่นตัวและพลิกฟื้นอะไรหลายๆอย่างในวิถีได้

#Noteความคิด


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เล่าความเห็น (0)