วัดกลางบางพระ(วัดหลวงพ่อสมหวัง)

ประวัติและความเป็นมา

วัดกลางพระ เป็นวัดในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ประมาณปี พ.ศ. ๒๓๒๖ วัดได้ถูกสร้างขึ้นบริเวณที่พระพุทธปฏิมากรจมน้ำ อยู่ตรงกลางระหว่างวัดบางพระกับวัดศรีมหาโพธิ์ จึงเรียกกันว่า "วัดกลางบางพระ" เล่ากันว่า ในปี พ.ศ. ๒๓๐๐ พม่าได้เข้าตีกรุงศรีอยุธยา ทั้งข้าราชบริพารและชาวบ้าน พระพุทธปฏิมากรและต้นศรีมหาโพธิ์ ได้ถูกอพยพทางเรือ จากแม่น้ำเจ้าพระยาไปจนถึงคลองบางพระ ระหว่างทางเกิดพายุทำให้เรือล่ม พระพุทธปฏิมากรจมน้ำ ส่วนต้นศรีมหาโพธิ์ลอยไปตามน้ำ จากคลองบางพระไปจนถึงตำบลศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นพื้นที่ดอน ต้นศรีมหาโพธิ์จึงได้เติบโต ณ ที่แห่งนี้

สิ่งสำคัญในวัด
หลวงพ่อสมหวัง เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หรือสะดุ้งมาร ก่ออิฐถือปูนด้วยกระเบื้องโมเสก จัดสร้างโดย พระครูสุนทรวุฒิคุณ (หลวงพ่อพุฒ สุนทโร) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๔ เมื่อสร้างเสร็จได้บรรจุมวลสาร แผ่นชนวนต่างๆ และประกอบพิธีพุทธาภิเษก พรอ้มกับอัญเชิญ พระพุทธรูป ๙ นิ้ว จำนวน ๙๙ องค์ บรรจุไวัใน องค์หลวงพ่อสมหวัง เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ผู้กราบไหว้
ความเลื่อมใส ศรัทธา เริ่มขึ้นใน ใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นข่าวแพร่กระจายในข้ามคืน เรื่องการแก้บนด้วยหัวหมูถึง ๓๐๐ หัว ปาฏิหาริย์การขอพร ได้สมปราถนาและสมประสงค์อย่างที่ต้องการ พระครูศรีสุดากร เจ้าอาวาส เล่าว่า อานิสงส์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้น น่าจะมาการอันเชิญเทพเทวาต่างๆ ด้วยพิธีการ การสวดมนต์ การปฏิบัติธรรม การเจริญภาวนาในทุกๆวัน ที่วัดปฏิบัติที่มิได้ว่างเว้น อีกทั้งมีคอร์สปฏิบัติธรรรมสำหรับชาวบ้านเป็นประจำทุกเดือน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกงานตลอดเทอมความเห็น (0)