NKM3 <7> : CoP บ้านและโรงเรียนสัมพันธ์ของโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา

Ka-Poom

วันที่สองของงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ 3 ตามที่ดิฉันได้รับผิดชอบในห้อง CoPs : นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อ(ลูก)ศิษย์  นั้น เราได้แบ่งการเสาวนาออกเป็นสามช่วง...ช่วงแรกเป็น CoP บ้านและโรงเรียนสัมพันธ์ ของ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา ...

       วิทยากรที่มาร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ คือ  ท่าน ดร.ปฐมพงศ์  ศุภเลิศ และ ท่านอาจารย์เฉลิม  อภิวาท ผู้เป็นตัวแทนผู้ปกครอง...เริ่มแรกอาจารย์เฉลิมให้เล่าให้ฟังถึงความสำคัญ และความจำเป็นที่ผู้ปกครองจำเป็นต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน อาจารย์มองเห็นว่า บ้าน ชุมชน โรงเรียน มีส่วนสัมพันธ์กันที่แยกขาดออกจากกันไม่ได้ ต้องมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน อาจารย์เล่าว่าอาชีพหลักของอาจารย์ คือ การมาส่งหลานที่โรงเรียน และพูดคุยแลกเปลี่ยน ถามไถ่...กันกับครู ...ซึ่งทางโรงเรียนจิระศาสตร์นี้ก็มีนโยบายหลักคือ  "ทำโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง" มีการเชิญผู้ปกครอง มาร่วมกิจกรรม นับตั้งแต่การพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ดูกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเชิญมานั่งร่วมในห้องเรียนด้วย และมีการประชุมพบปะกันระหว่างโรงเรียนและทางผู้ปกครอง...

       ดร.ปฐมพงศ์ เสริมต่อว่าทางโรงเรียนไม่นิ่งนอนใจเลยที่จะนำความคิดเห็นของผู้ปกครองมาปรับ พัฒนา..โรงเรียนอยู่สม่ำเสมอ...และตอนนี้มีการขยายผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น โดยมีกิจกรรมการเยี่ยมบ้าน ครูที่นั่งรถโรงเรียนไปส่งเด็ก ก็จะแวะเยี่ยมและพูดคุยกับผู้ปกครองเด็กด้วย...

       ท่านวิทยากรทั้งสองท่าน จาก โรงเรียนจิระศาสตร์มองว่า..."จิระศาสตร์ คือ บ้านหลังที่สองของเด็กๆ" ดังนั้น ดร.ปฐมพงศ์ จึงเน้นว่า การที่ทางบ้านและทางโรงเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีส่วนร่วมกันและกันนั้น ย่อมจะส่งผลต่อเนื่องต่อเด็กนักเรียน เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

ณ ตอนนี้นวัตกรรมที่ทางโรงเรียนนำมาใช้นั้น มี
- สร้างความร่วมมือกันระหว่างบ้านและโรงเรียน
- การเยี่ยมบ้าน โดยครูไปส่งนักเรียนถึงบ้าน และผู้ปกครองร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง
- เน้นลูก + ศิษย์

       นอกจากนี้ในทุกปี จะมีกิจกรรมที่ทำประจำปีละสองครั้ง คือ โครงการ Open Hourse เป็นการเชิญผู้ปกครองมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามห้องเรียนที่บุตรหรือเด็กของตน..เรียน...

       ในตอนท้าย ดร.ปฐมพงศ์ เสริมว่า...กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้นทางโรงเรียนนอกจากจะเน้นการสร้าง CoP ในโรงเรียนแล้ว..ยังเน้นของนอกด้วย คือ ระหว่างครูกับผู้ปกครองด้วย...

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน In Mind

คำสำคัญ (Tags)#cop#f2f#นวัตกรรม#blogger#พระนครศรีอยุธยา#งานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ#จิระศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 66273, เขียน: 09 Dec 2006 @ 22:54 (), แก้ไข: 15 May 2013 @ 12:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)