แจกหนังสือ

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้แจกหนังสือ

เป็นส่วนที่เหลืออยู่ไม่เยอะ

สำหรับผู้เข้าร่วมฟังและทำ Reflection ในการนำเสนอ R2R EMS TEDtalk เครือข่ายจังหวัดอุดรธานี

หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อวิเคราะห์-สังเคราะห์ผลงานวิจัย EMS เกือบทั้งหมดที่ได้รับทุนจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ)

ค่าตอบแทนที่ได้จากเขียนเล่มนี้เป็นจำนวน 95,000 บาท นำถวายแด่หลวงปู่ประสาร สุมโน เพื่อจ่ายค่าสร้างห้องน้ำของวัดป่าหนองไคร้โดยสมทบเงินส่วนตัวอีก 5,000 บาทเป็นจำนวน 100,000 บาท

หนังสือที่ได้มาบางส่วนก็นำมาบริจาคต่อค่ะ

#ทานบารมี


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KA PooM Lifeความเห็น (0)