ทางออกสร้างสรรค์ให้สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด

ส.ศรัณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

1.องค์ความรู้ ทุกส่วนต้องมีเท่ากัน

2.กฎหมาย

3.งบประมาณ เราจะอาศัยอย่างเดียวไม่ได้ ต้องอาศัย csr (ภาคเอกชน) เอาเงินคนที่ทำปัญหา (ขายเหล้ามาแก้)

4.ตัวเชื่อม ภาคประชาชนต้องหาตัวเชื่อมให้ได้

5.การสื่อสาร Social Media  การสื่อสารที่ให้อีกฝ่ายเห็นได้ง่าย

6.ท่าทีการทำงานร่วมกัน เมื่อเรามีองค์ความรู้ กระบวนการที่เท่าเทียม ทำให้หุ้นส่วน ย.จะเข้ามาเคียงบ่าเคียงไหล่กับภาค ปชช.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทำไปเรียนไปความเห็น (0)