190421 Facetious

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Common Errors

190421 Facetious 

ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น 

ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค 

Ref.: GTK #597822 27 Nov. 2015 

Dictionary.com: 

สะกดคำอ่าน “facetious” = ‘fuh-SEE-shuh s” = “เฟอห์-ซี-ชัห์ ส” 

รูปอื่น รวมถึง 

กริยาวิเศษณ์ = ‘facetiously’ และ ‘non-facetiously’ 

คุณศัพท์ = ‘non-facetious’ 

นาม = ‘facetiousness’ 

คำที่อาจสับสน รวมถึง 

‘factious’ ‘factitious’ ‘fictional’ และ ‘fictitious’ 

ข้อสังเกตุในการใช้: 

“การใช้คำ ‘facetious’ เป็นตามความตั้งใจให้เกิดผลทาง ขบขันหรือการหยอกล้อ” 

Merriam-Webster.com

ให้ข้อสังเกตุ สำหรับ “facetious”  ว่า 

“เป็นคำที่ผู้ชอบเรื่องชวนฉงน เห็นว่า  

เป็นคำหนึ่งในไม่กี่คำของคำ อังกฤษ ที่ใช้  

“สระ” ทั้งหกอักษรและเรียงตามลำดับ 

และว่า เป็นคำมาจาก Middle French ว่า “facetieux” 

และย้อนกลับไปถึง คำ “Latin” ว่า “facetia" หมายถึง “jest” = การพูดลก 

ความหมายของ “facetiae” คือ “ข้อเขียนหรือคำพูด ที่ฉลาด/ชวนขัน 

“facetiae” มีรูปพหูพจน์ คือ “facetia" ออกเสียงว่า “fuh-SEE-shee-ee” 

หรือ “fuh-SEE-shee-eye” แต่เป็นที่รู้จักน้อยกว่า คำ “facetious”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน F Revised 190327ความเห็น (0)