การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)

บุคลากรของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังดำเนินงานอย่างมืออาชีพ

                  การจัดการภาครัฐแนวใหม่ คือ การปฏิรูประบบบริหารและองค์กรภายในองค์กรตามกรอบธรรมาธิบาล  โดยมีการปรับปรุงโครงสร้างขององค์กร เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของหน่วยงานให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว โดยมีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีความรู้ ความสามารถ  เพื่อให้มีการบริหารงานแบบมืออาชีพ           

                  สิ่งที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) ได้ดำเนินการที่เข้ากับการจัดการภาครัฐแนวใหม่คือ

      1.      มีการแบ่งส่วนราชการใหม่ภายใน สศค. เพื่อให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

 

      2.      มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทำงาน เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน

 

      3.      มีการรื้อระบบการเงินและการงบประมาณ เพื่อสร้างวินัยการคลัง

 

      4.      มีการสร้างระบบบริหารงานบุคคลและค่าตอบแทนใหม่ โดยการจ้างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญสำหรับงานเฉพาะกิจเพื่อไม่ให้ผูกพันการทำงานระยะยาว ซึ่งจะเป็นภาระกับภาครัฐ

 

      5.      มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม

 

      6.      การเสริมสร้างระบบราชการให้ทันสมัย โดยมีการสร้างระบบเชื่อมโยงข้อมูลให้ส่วนราชการเรียกใช้ร่วมกันเพื่อการประหยัดและรวดเร็ว

 

       7.      การเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยจัดให้มีช่องทางเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้โดยง่าย            

                   สำหรับสิ่งที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้ทำและสอดคล้องกับการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New  Public  Management) คือ

        1.      มีการบริหารงานแบบมืออาชีพ

 

        2.      กำหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานอย่างชัดเจน

 

        3.      ปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานให้มีขนาดเล็กแต่มีความคล่องตัวในการทำงาน

 

        4.      ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงานให้มีความทันสมัย

                    5.      เสริมสร้างวินัยในการใช้จ่ายเงินแผ่นดินด้วยความประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร             

                     ดังนั้น สิ่งที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังดำเนินการในเรื่องที่กล่าวมาข้างต้น ผู้เขียนเห็นว่า สศค.ได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปกล่าวคือ มีการปรับโครงสร้างและระบบบริหารงานให้มีความยืดหยุ่น และคล่องตัว เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อนและมีพลวัตรสูงได้ดียิ่งขึ้น และสนับสนุนให้กระทรวงการคลังสามารถทำงานในเชิงรุก สามารถตอบสนองการดำเนินตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การดำเนินการของ สศค.จึงสอดคล้องกับหลักการจัดการภาครัฐแนวใหม่ โดยผู้เขียนเห็นว่าการดำเนินการของ สศค. ในเรื่องนี้ สศค.ดำเนินการได้อย่างมืออาชีพ  

ปล.ตอนนี้มีบ้านหลังที่สองโปรดติดตามอ่านงานที่

http://learners.in.th/blog/vayupak/33238

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เศรษฐกิจการเงิน

คำสำคัญ (Tags)#ผึ้ง#ลาว#คนต่างด้าว#รัฐธรรมนูญ#เศรษฐกิจการคลัง

หมายเลขบันทึก: 66039, เขียน: 08 Dec 2006 @ 14:08 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 11:10 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • แวะมาทักทายและบริโภคข้อมูลค่ะ
เขียนเมื่อ 

มาติดตามอ่านงานของพี่สาวคนสวยค่ะ ได้ความรู้มาเลย