บ้านชุดอภิบาลสัตว์น้ำ(Pastoral care aquatic animal)

บ้านชุดอภิบาลสัตว์น้ำ(Pastoral care aquatic animal)

ภูมิปัญญาในท้องถิ่น

สาขา   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เจ้าของ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต

            เป็นอุปกรณ์ที่ทำขึ้นเพื่อให้ กุ้ง หอย ปู ปลา ใช้อาศัย หรือหลบซ่อนตัวจากภัยต่างๆ และเป็นแหล่งฟักตัวขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำวัยอ่อนบริเวณป่าชายเลน อีกทั้งช่วยดักตะกอนดิน รักษาสมดุลธรรมชาติ ลดผลกระทบจากตะกอนดินที่จะออกไปสู่หญ้าทะเลและปะการัง “การสร้างบ้านชุดอภิบาลสัตว์น้ำ” ใช้ไม้ไผ่ ประกอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมยึดด้วยสกรูไม้ไผ่ นำไปวางบริเวณพื้นที่ที่สำรวจไว้ใส่กิ่งไม้ ใบไม้แห้งลงไปด้านใน ถือได้ว่าเป็นพลังแห่งการอนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำสู่การจัดการธรรมชาติป่าชายเลนอย่างยั่งยืน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์อนุรักษ์และฟื้นฟูปูแสม ปูดำ สู่การจัดการธรรมชาติป่าชายเลนอย่างยั่งยืนความเห็น (0)