181011-3 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด E – Ethic-ethics-ethical-morals-morale

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
common errors

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานกรม

ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

ออกเสียง นาม “ethic” เน้นคำแรก “eth-ik” (หลักจริยธรรม)

ออกเสียง นาม“ethics” เน้นคำแรก “eth-iks” (จริยศาสตร์/จริยธรรม)

ออกเสียง คุณศัพท์ “ethical” เน้นคำแรก “eth-i-kuhl” (ตามหลักจริยธรรม)

ออกเสียง คุณศัพท์ “moral” เน้นคำแรก “Mawr-uhl” หรือ “mor-uhl” (ทางศีลธรรม)

ออกเสียง “morals” เน้นคำแรก “Mawr-uhl” หรือ “mor-uhl” (หลักศีลธรรม)

ออกเสียง นาม “morale” เน้นคำหลัง “muh-ral” (ขวัญ/กำลังใจ)

(ความหมายในวงเล็บ ได้จาก Kernerman Dict.)


Kernerman English Multilingual Dictionary :

ให้คำแปล “ethics” เมื่อเป็น นาม เอกพจน์

      ว่า “จริยศาสตร์” เป็นการศึกษา หรือ “science of morals”

เมื่อเป็น นาม พหูพจน์ “ethics”

        คือ “หลักศีลธรรม” คือ “rules” หรือ “principles of” พฤติกรรม

เมื่อเป็น คุณศัพท์ สะกด “ethical”

       คือ “ที่สอดคล้องกับศีลธรรม” หมายถึง ในเรื่องหรือเกี่ยวกับ “morals”

       และ “ที่เกี่ยวกับศีลธรรม” หมายถึง “morally right”

เมื่อเป็น กริยาวิเศษณ์ สะกด “ethically”

      แปลว่า “อย่างสอดคล้องกับศีลธรรม”


Collin COBUILD English Usage :

ให้รายละเอียด การใช้ ethic - ethics - ethical

อธิบาย ว่า “ethic” เฉพาะอย่างหนึ่ง

      คือ ความคิด/ความเชื่อทางศีลธรรม

     ที่มีอิทธิพล ต่อ ความประพฤติ

     และทัศนคติ ของผู้คน กลุ่มหนึ่ง เช่น

        “the ethic of public service.”

        “the Protestant work ethic.”


ว่า “ethics” คือ “ความเชื่อและกฎต่างๆทางศีลธรรม”

เกี่ยวกับ ความถูกและผิด


เมื่อใช้ “ethics” ในความหมายนี้ จะเป็น นาม พหูพจน์

ที่ต้องใช้ กริยา รูป พหูพจน์ เช่น

          “Such action was a violation of medical ethics.”

เมื่อใช้เป็น นาม (ชนิดนับไม่ได้) รูป “ethics” หมายถึง

        การศึกษา ว่า สิ่งใดที่ถูกหรือผิด ศีลธรรม

         การใช้เช่นนี้ ให้ใช้ กริยารูป เอกพจน์ เช่น

         “We are only too ready to believe that ethics is a field where thinking               does no good.”

รูป “ethic” ใช้เป็น คุณศัพท์ ไม่ได้เลย

เมื่อใช้เป็น คุณศัพท์ เปลี่ยนรูปเป็น “ethical” 

       หมายถึง “ที่เกี่ยงข้องกับ “ethics” เช่น

          “......an ethical problem.”

          “He had no real ethical objection to drinking.”


Dictionary of Problem Words and Expressions :

อธืบาย การใช้ “ethics” เพื่อ

อ้างอิง ระบบหนึ่งของ “moral principles”

เช่นที่อาจเรียกว่า เป็น “legal ethics” หรือ

       “medical ethics” หรือ “ the ethics of this community”

ใช้ “morals” อ้างอิงถึง “มาตรฐาน” หรือ

       “การประพฤติตามประเพณี” อันเป็นทียอมรับ

       และใช้โดยทั่วไป กับ “การใช้ชีวิตอย่างถุกต้องในสังคม”

ไม่ถือว่า “ไม่ถูกต้อง” ถ้าใช้อ้างอิง (เช่นเดียวกับนักภาษาศาสตร์คนหนึ่ง)

ว่า “ethics” เป็น “science, business, and practice” of morals”

       และว่า “morals” เป็น “การปฏิบัติตาม “ethics”

ปัจจุบัน การใช้ “morals” น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับ

ด้าน ศาสนา มากกว่า “ethics”

      และบ่อยครั้งแสดงนัยทาง เพศ ขณะที่ “ethics” ไม่ค่อยมี

การกล่าวว่า “บางคนมี ‘ethics’ ในระดับสูง”

      แสดงนัย ว่า เขา/เธอ ผู้นั้น “มีเกียรติ” และ สัตย์ซื่อ

      ในการดำรงชีวิต ทั้งส่วนตัวและทางธุรกิจ

การจะเรียก บางคนว่า “เป็นบุคคลผู้มี ‘morals’ ในระดับสูง

       น่าจะชี้แนะว่า “เขา/เธอ ไม่ผิด ที่หย่อนยานทางเพศ”

       เมื่อใช้ให้หมายถึง “moral sciences” โดยรวม


คำนาม “ethics” ต้องเป็น พหูพจน์

อาจใช้ร่วมกับ กริยา เอกพจน์ ได้

เมื่อ อ้างอิง “สมรรถภาพร่างกาย” หรือ “ความเหมาะสม” เช่น

        “The ethics of his decision is (หรือ are) debatable.”

รูป คุณศัพท์ จะสะกดเป็น “ethical” เสมอ

       ซี่งเป็น รูป เอกพจน์ ของคำนาม นั้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน E Revised 180823ความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

655305

เขียน

11 Oct 2018 @ 15:40
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง