"ความจริง ความงาม ความรัก" เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 19.00-20.00 น

ความจริง ความงาม ความรัก เสวนาสด

รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ น

 (ออกอากาศซ้ำวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๙.๓๐-๑๐.๓๐ น)

ดำเนินรายการโดย หม่อมหลวงชาญโชติ ชมพูนุท

 แขกรับเชิญ คุณอิทธิศักดิ์ เลอยศพรชัย ประธานมูลนิธิสหธรรมิกชน

 และ  ดร.เมธา หริมเทพาธิป เลขาธิการมูลนิธิสหธรรมิกชน

 ทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ  (WBTV) วัดยานนาวา        สามารถรับชมได้หลายช่องทางดังนี้

  • ชมผ่านมือถือ www.stationg.com/wbtv
  • ทาง ทีวี ผ่านจานดาวเทียม ตามช่องต่างๆดังนี้
  • ทางกล่องดาวเทียมค่าย GMM ช่อง 175
  • ทางกล่องดาวเทียมค่าย PSI ช่อง 239
  • ทางกล่องดาวเทียมค่าย CTH  ช่อง 870
  • ทางกล่องดาวเทียมค่าย  Infosat ;Thaisat; Indeasat ; Leotech ช่อง 189

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

๑๙ กันยายน ๒๕๖๑

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปลี่ยน เป็น เปลี่ยนความเห็น (0)