ฝึกประสบการณ์_วันที่24

วันนี้วันที่14 ช่วงเช้าของวันนี้ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดระยอง ได้บริการเสริฟน่ำดูแลด้านเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์น้ำชาพระแท่นที่ขึ้นชื่ออีกด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์_พัฒนาชุมชนความเห็น (0)