การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หน่วยที่7 ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น (ครั้งที่24)

                                                        วันศุกร์ที่14กันยายน พ.ศ.2561

แก้ไขข้อมูลของชุมชนที่เลือกศึกษาให้สมบูรณ์ เรียงงานว่าต้องมีอันไหนบ้าง 

เก็บกวาด ทำความสะอาดศูนย์ เพื่อเตรียมสำหรับเป็นห้องประชุมสำหรับพรุ่งนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)