ฝึกประสบการณ์พัฒนาชุมชน14/09/61

เวลา 09.40 น. วัดขนาดเสื่อน้ำมันและตัดเสื่อน้ำมัน
เวลา 13.30 น. จัดโต๊ะห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อใช้ในการประชุมกลุ่มสตรีและกลุ่มผู้สูงอายุในวันที่17 กันยายน 2561 
เวลา  14.50 น. วัดขนาดเสื่อน้ำมันทำเป็นตาราง9ช่อง เพื่อใช้ฝึกทักษะของผู้สูงอายุ 
เวลา  16.00 น. คิดกิจกรรม ให้สตรีและผู้สูงอายุ เช่นการออกกำลังกาย และการเต้นเพลงรำวง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์_พัฒนาชุมชนความเห็น (0)