วันนี้ คือ วันพ่อ...
พ่อแห่งทุกสรรพสิ่ง...
แม้ ณ ตอนนี้ ดวงจิตของพ่อ...อาจอยู่ ณ แห่งภพใด..หารู้ได้ไม่
แต่ดวงจิตดวงนี้..ยังระลึกถึง "พ่อ"...ผู้ร่วมสร้างชีวิตนี้ขึ้นมา...

...
คือ ความหล่อหลอมและปลูกฝัง...ให้ลูก..ได้
สัมผัส..ดวงจิต...แห่งความเป็นมนุษย์
และการเรียนรู้...ชีวิต...กับบททดสอบแห่งชีวิต

...
ณ วันนี้...
รำลึกถึงพระคุณ "พ่อ"...แต่ ณ ทุกเสี้ยววินาทีของวัน
พ่อ...ยังคงอยู่ในทุกห้วงอณู แห่งความรักของ "ลูก"

...
วันนี้ดูแล "แม่"...ด้วยความดีงามคะ
คิดถึงพ่อนะคะ

กะปุ๋มลุ๋มของพ่อคะ