โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ (Maga Project)

โปร่งใส และตรวจสอบได้

                        การที่ประเทศไทยมีการเปิดเสรีทางการค้าระหว่างประเทศทำให้ภาครัฐต้องมีแนวนโยบายใหม่ๆ มารองรับเพื่อตอบสนองและกระตุ้นระบบเศรษฐกิจให้มีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจในต่างประเทศที่ส่งผลกระทบกับประเทศไทย และการทำ ธุรกรรมทางด้านการค้าและการลงทุน ประเทศไทยไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า เราจะทำการค้าขายเฉพาะภายในประเทศโดยไม่ต้องพึ่งพาต่างชาติ แต่ในข้อเท็จจริงประเทศไทยยังต้องพึ่งพาการค้าและการลงทุนในต่างประเทศ เพื่อสร้างรายได้และก่อให้เกิดการจ้างงานกับแรงงานภายในประเทศ                        

            ภาครัฐจึงมีการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจที่สำคัญเพื่อกระตุ้นอุปสงค์ให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ  นโยบายการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ (Maga Projects) จึงถูกนำมาใช้ในสถานการณ์ที่ประเทศไทยกำลังประสบอยู่ในขณะนี้ เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ หลังจากที่ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 ทำให้ระบบเศรษฐกิจในประเทศไทยมีการเติบโตแบบสะดุดไปในช่วงนั้น

ดังนั้นเราจึงควรมาศึกษาคำจำกัดความของคำว่า Maga Projects และลักษณะความสำคัญของโครงการนี้เพื่อให้ทราบขอบข่ายการดำเนินงานและแผนการลงทุนของโครงการดังนี้

 โปรดอ่านต่อที่ http://gotoknow.org/file/saisaard/MAGA+PROJECT.doc

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เศรษฐกิจการเงิน

คำสำคัญ (Tags)#การลงทุนระหว่างประเทศ

หมายเลขบันทึก: 64702, เขียน: 01 Dec 2006 @ 16:24 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 18:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)