โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ (Maga Project)

  ติดต่อ

  โปร่งใส และตรวจสอบได้  

                        การที่ประเทศไทยมีการเปิดเสรีทางการค้าระหว่างประเทศทำให้ภาครัฐต้องมีแนวนโยบายใหม่ๆ มารองรับเพื่อตอบสนองและกระตุ้นระบบเศรษฐกิจให้มีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจในต่างประเทศที่ส่งผลกระทบกับประเทศไทย และการทำ ธุรกรรมทางด้านการค้าและการลงทุน ประเทศไทยไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า เราจะทำการค้าขายเฉพาะภายในประเทศโดยไม่ต้องพึ่งพาต่างชาติ แต่ในข้อเท็จจริงประเทศไทยยังต้องพึ่งพาการค้าและการลงทุนในต่างประเทศ เพื่อสร้างรายได้และก่อให้เกิดการจ้างงานกับแรงงานภายในประเทศ                        

            ภาครัฐจึงมีการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจที่สำคัญเพื่อกระตุ้นอุปสงค์ให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ  นโยบายการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ (Maga Projects) จึงถูกนำมาใช้ในสถานการณ์ที่ประเทศไทยกำลังประสบอยู่ในขณะนี้ เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ หลังจากที่ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 ทำให้ระบบเศรษฐกิจในประเทศไทยมีการเติบโตแบบสะดุดไปในช่วงนั้น

ดังนั้นเราจึงควรมาศึกษาคำจำกัดความของคำว่า Maga Projects และลักษณะความสำคัญของโครงการนี้เพื่อให้ทราบขอบข่ายการดำเนินงานและแผนการลงทุนของโครงการดังนี้

 โปรดอ่านต่อที่ http://gotoknow.org/file/saisaard/MAGA+PROJECT.doc

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เศรษฐกิจการเงิน

หมายเลขบันทึก: 64702, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-18 18:46:33+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การลงทุนระหว่างประเทศ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)