Acoustic noise


เสียงดังที่เกิดขึ้นในห้องตรวจด้วยเครื่องสร้างภาพเอ็มอาร์ สามารถป้องกันได้

ในปัจจุบันมีการนำเครื่องสร้างภาพเอ็มอาร์ไอ มาใช้ในการตรวจเพื่อวินิจฉัยและรักษาโรคกันอย่างแพร่หลาย 


สิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึง คือ อันตราย ความเสี่ยง ผลข้างเคียงและความปลอดภัยจากการตรวจด้วยเครื่องสร้างภาพเอ็มอาร์ไอ 


เนื่องจากในการตรวจไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วย ญาติหรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการตรวจ มีโอกาสที่จะต้องสัมผัสหรือเกี่ยวข้องกับเสียงดังที่เกิดขึ้นระหว่างการตรวจ ในระดับที่แตกต่างกัน


เสียงที่ดังนี้ เป็นเสียงรบกวน เรียกว่า Acoustic noise


Acoustic noise หมายถึง สภาวะของเสียงรบกวน เป็นเสียงที่เกิดขึ้นในระหว่างการสแกนจากเครื่องสร้างภาพเอ็มอาร์ (MRI; Magnetic Resonance Imaging) 

เสียงนี้... 

เกิดจากการสั่นของขดลวดเกรเดียนท์ (gradient coil) ที่ถูกกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าจากเครื่องสร้างภาพเอ็มอาร์ รูปแบบของเสียงที่เกิดขึ้นอาจจะมีความแตกต่างกันได้ ซึ่งเกิดขึ้นจากหลายๆปัจจัย เช่น ลักษณะลำดับของส่งคลื่น (pulse sequence) ที่ใช้ในการตรวจ รูปแบบของการสร้างภาพ เพื่อสร้างหรือสแกนภาพแบบอ้างอิง (reference scan) หรือ สแกนแบบปกติขณะตรวจ (routine scan) เป็นต้น (Cho et al. 1997; McNulty and McNulty 2009)


เสียงนี้... 

อาจทำให้ผู้เข้ารับการตรวจรู้สึกรำคาญ อึดอัด ไม่สะดวกสบาย เพราะมีเสียงที่ดัง มีลักษณะเสียงสูงๆ ต่ำๆ

เสียงนี้... 

อาจเข้ามารบกวนการสื่อสารระหว่างผู้เข้ารับการตรวจกับเจ้าหน้าที่ในขณะทำการตรวจ


Brummett และคณะ (Brummett et al. 1988) ได้ทำการศึกษาสภาวะที่ไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงในขณะทำการตรวจด้วยเครื่องสร้างภาพเอ็มอาร์ พบว่า... เสียงรบกวนที่เกิดขึ้นนี้จะส่งผลต่อผู้เข้ารับการตรวจทำให้มีอาการมีหูดับ หรือ สูญเสียการได้ยิน (hearing loss) อยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งได้

Hurwitz และคณะ (Hurwitz et al. 1989) รายงานผลการศึกษาระดับเสียงในระหว่างการตรวจด้วยเครื่องสร้างภาพเอ็มอาร์ ที่สนามแม่เหล็กระหว่าง 0.35-4 เทสลา (Tesla) ว่ามีระดับเสียงดังที่ผ่านการกรองเสียงตรวจสอบโดยวงจรถ่วงน้ำหนักความถี่แบบเอ (A-weighted scale) คือ สเกลของเครื่องวัดเสียงที่สร้างเลียนแบบลักษณะการทำงานของหูมนุษย์ โดยจะกรองความถี่ต่ำและความถี่สูงของเสียงที่เกินกว่ามนุษย์จะได้ยินออกไป อยู่ในช่วง 82-93 เดซิเบล-เอ (dBA)  และ  องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดว่า เสียงที่เป็นอันตราย หมายถึง เสียงที่ดังเกิน 85 เดซิเบล-เอ ที่ทุกความถี่

ดังนั้น... 

เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับการตรวจระหว่างการตรวจด้วยเครื่องสร้างภาพเอ็มอาร์ ผู้เข้ารับการตรวจต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันเสียง (hearing protection) เช่น ที่ครอบหู (ear muff) หรือ ที่อุดหู (ear plug) (Dempsey et al. 2002; Coskun 2011; Kumamoto et al. 2011)
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

ควรให้ความสำคัญในการป้องกันเสียงรบกวนที่มีต่อผู้รับบริการ นะครับ 

เอกสารอ้างอิง

Brummett RE, Talbot JM, Charuhas P. Potential hearing loss resulting from MR imaging. Radiology. 1988;169(2):539–40.

Coskun O. Magnetic resonance imaging and safety aspects. Toxicol Ind Health. 2011;27(4):307–13.

Dempsey MF, Condon B, Hadley DM. MRI safety review. Semin Ultrasound CT MRI. 2002;23(5):392–401.

Kumamoto M, Kida M, Hirayama R, Kajikawa Y, Tani T, Kurumi Y. Active noise control system for reducing MR noise. IEICE Trans Fundam Electron Commun Comput Sci. 2011;E94–A(7):1479–86. 

McGowan JC. Basic Principles of Magnetic Resonance Imaging. Neuroimaging Clin N Am. 2008;18(4):623–36. 

หมายเลขบันทึก: 645851เขียนเมื่อ 20 มีนาคม 2018 14:00 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 มีนาคม 2018 15:19 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี