JJ17V11_1 เยี่ยมแหล่ง กำเนิด ตำนานชีวิต @ ไชยา

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ราชสกุลและสกุลวงศ์ทั้งนี้ เป็นเครือญาติและหรือที่เกี่ยวกันทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม มากบ้าง น้อยบ้าง

แหล่งกำเนิด "ไชยาคำ"

บันทึกตำนานชีวิต

อีกปีหนึ่งที่ได้มีโิอกาศ ไปเยี่ยม พระบรมธาตุไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นามสกุล พระราชทาน รศ.๑๑๓-๑๒๔ ( เอกสาร อ้างอิง https://sites.google.com/site/... )

นามสกุล เลขที่ ๐๐๑๖ ไชยาคำ Jayagam พระราชโกษา* (อุ่น) เจ้ากรมภูษามาลา สกุลพระยาไชยา (คำ) ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาราชโกษา

หนังสือคุณธรรมคืออาวุธ

ราชสกุลและสกุลวงศ์ ทั้งนี้ เป็นเครือญาติและหรือที่เกี่ยวกันทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม มากบ้าง น้อยบ้าง ส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวข้าพเจ้าและสายสกุลที่สืบทอดมาเป็นระยะเวลา กว่า 200 ปี นับเนื่องแต่กาลกรุงศรีอยุธยายังเป็นราชธานี บันทึกไว้เพียงเท่าที่มีหลักฐานสืบสวนได้ส่วนที่กระจัดกระจายแยกย้ายกันไป หรือที่สูงแลไกลเกินไป หรือที่สาบสูญอีกมากนัก จึงทำบันทึกไว้เพียงสังเขป เพื่อให้ทายาทฤาผู้รู้จัก ซึ่งอาจจะเป็นญาติกันโดยไม่รู้มาก่อน หรือลางทีเพื่อว่าวันข้างหน้าจักได้รู้ว่าเป็นพวกกัน เกี่ยวดองกัน บางสายสกุลก็ได้สู้รบข้าศึกมาด้วยกันแต่อดีต ได้อพยพมาจากกรุงเก่ามายังกรุงธนบุรี

ราชสกุลและสกุลวงศ์ ที่มีบางส่วนเกี่ยวข้องกัน
1. กุญชร ณ อยุธยา
2. ไกรสรสิทธิ
3. กลิ่นโกมุท
4. เก็บไว้
5. เกษมใส
6. กุลศรี
7. เกิดเงิน
8. เขียวสุทธิ
9. ขันฑริก
10.เครือเพชร์
11. คมกฤส
12. คชหิรัญ
13. คชเสนี
14. คอลเทล
15. งามถิ่น
16. จตุรานนท์
17. จารุรัตน์
18. จึงเจริญ
19. เจียรประดิษฐ์
20. จงเจริญ
21. จันทร์สมบูรณ์
22. จุ่นพิจารณ์
23. จันทนสมิต
24. แจ้งความดี
25. ใจสงเคราะห์
26. จันทร์เรืองเพ็ญ
27. เจริญไชย
28. จันทรวงศ์
29. จำปาขาว
30. จันทิมานนท์
31. จงใจหาญ
32. จุละเดชะ
33. จันทร์พิทักษ์
34. จารุสิงห์
35. เฉลิมทรัพย์
36. ชุมสาย ณ อยุธยา
37. ชูโต
38. ชุมากร
39. ชลายนเดชะ
40. ชุณหวัต
41. ไชยสุต
42. ชัยวัฒน์
43. ชโนดม
44. ชูช่วย
45. เชาวนภูติ
46. ชำนานปืน
47. ไชยาคำ
48. ดิษยบุตร
49. ดุษฎี
50. ดารารัตน์
51.........

"ไชยาคำ" ลำดับที่ 47

ค้นคว้า จาก อากู๋ Google และ เท่าที่พอจะนำมาเล่าสู่ แหล่งกำเนิด ตำนานชีวิต ครับ 

พ่อ อาจิต ไชยาคำ อดีต ผู้พิพากษาศาลฎีกา เคยเล่าว่า ปู่ของปู่ ชื่อ พระยาเพชร์ปราณี ( ทองคำ)

เวลามันสั้นครับ ผ่านไป ๖๖ ปีกว่า เดี๋ยว คนนามสกุล เดียวกัน หรือ ลูกๆ หลานๆ ไม่รู้ ว่า ตัวตนเอง มาจากที่ใด

ต้องขอบพระคุณ คุณหมอมานิตย์ พืชไพบูลย์ Chula13 แพทย์ จุฬา รุ่นที่ ๒๖  และ คุณรัตน์ ที่ให้ที่พักพิง เลี้ยงอาหารทะเล และ ให้รถขับไป เยี่ยม เมืองไชยา มาหลายๆปี

จิต จะ Learn ( 08/11/2017)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

คำสำคัญ (Tags)#google#jj#พ่อ#ไชยาคำ#อำเภอไชยา#พระบรมธาตุไชยา#อาจิต ไชยาคำ#กรุงธนบุรี#อากู๋#Chula13#JJ2017#JJ17#หนังสือคุณธรรมคืออาวุธ#มานิตย์ พืชไพบูลย์#ราชสกุลและสกุลวงศ์

หมายเลขบันทึก: 640704, เขียน: 08 Nov 2017 @ 07:31 (), แก้ไข: 08 Nov 2017 @ 12:38 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ดอกไม้: 3, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

มีอาจารย์สอนภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มมส. ท่านหนึ่ง นามสกุล เจียรประดิษฐ์  ... ยินดีที่ทราบว่าท่านก็เป็นราชสกุลท่านหนึ่ง