บ๊อก....บ๊อก........บ๊อก............... แหมเหมือนหมาเห่า

โฮ่งๆเลยเนอะ  แฮ่.... คนละบ๊อกกกันจ้า อันนี้หนะ

บล็อกของจริงเร่่ื่องมันก็มีอยู่ว่าเน่ี่ยเป็นส่วนหนึ่งของวิชาjc457ว่าด้วยเรื่องสื่อประชาสัมพันธ์จ้า

แหมๆๆ.....อาจารย์บอกว่าอยากได้อะไรในวิชาเนี้ยให้เขียน

ประโคมกันเข้าไปอย่างนี้ก็เข้าทางอะสิจ้ะอย่างนั้นก็ขอ

AAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

                                          ps. จากเด็กนักเรียนตาดำๆๆ จ้า