การลงทุนในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ (Maga Projects)

  ติดต่อ

  จัดลำดับความสำคัญของโครงการโดยไม่คำนึงถึงผลตอบแทนทางการเงิน ความเร่งด่วน การดำเนินงานโปร่งใส และตรวจสอบได้  

                     การที่ประเทศไทยมีการเปิดเสรีทางการค้าระหว่างประเทศทำให้ภาครัฐต้องมีแนวนโยบายใหม่ๆ มารองรับเพื่อตอบสนองและกระตุ้นระบบเศรษฐกิจให้มีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจในต่างประเทศที่ส่งผลกระทบกับประเทศไทย และการทำ ธุรกรรมทางด้านการค้าและการลงทุน ประเทศไทยไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า เราจะทำการค้าขายเฉพาะภายในประเทศโดยไม่ต้องพึ่งพาต่างชาติ แต่ในข้อเท็จจริงประเทศไทยยังต้องพึ่งพาการค้าและการลงทุนในต่างประเทศ เพื่อสร้างรายได้และก่อให้เกิดการจ้างงานกับแรงงานภายในประเทศ                        

                         ดังนั้นภาครัฐจึงมีการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจที่สำคัญเพื่อกระตุ้นอุปสงค์ให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ  นโยบายการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ( Maga Projects ) จึงถูกนำมาใช้ในสถานการณ์ที่ประเทศไทยกำลังประสบอยู่ในขณะนี้ เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ หลังจากที่ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 ทำให้ระบบเศรษฐกิจในประเทศไทยมีการเติบโตแบบสะดุดไปในช่วงนั้น

 โปรดอ่านต่อที่ http://gotoknow.org/file/saisaard/MAGA+PROJECT.doc

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เศรษฐกิจการเงิน

หมายเลขบันทึก: 63763, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-30 09:54:23+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การลงทุนระหว่างประเทศ#กฎมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (4)

รออ่านอยู่นะครับ อยากรู้ว่า mega project จะช่วยเศรษฐกิจบ้านเรายังไง

การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่นั้นก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะ เพราะจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีความเจริญเติบโตสูงขึ้น แต่ถ้าวางแผนไม่ดีก็ถือว่าเอางบประมาณแผ่นดินซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเงินภาษีของประชาชนไปผลาญได้เหมือนกันนะคะ

อ่านแล้วคะแต่นาเสียดายนะคะที่ยังเขียนไม่เสร็จ ยังไงก็ยังรออ่านผลงานของพี่ต้อยอยู่นะคะ

ตามติดตามอ่านงานค่ะ การที่ประเทศไทยมีการเปิดเสรีทางการค้าระหว่างประเทศทำให้ภาครัฐต้องมีแนวนโยบายใหม่ๆ มารองรับเพื่อตอบสนองและกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศ แตคิดว่าการที่มีผลดีก็ต้องมีผลเสียตามมาไม่มากก็น้อย