การวิเคราะห์ธรรมชาติของความปรารถนาทางจิตวิทยา

การวิเคราะห์ธรรมชาติของความปรารถนาทางจิตวิทยา

เรียบเรียงโดย ดร.เมธา หริมเทพาธิป


            ก่อนที่เราจะมาการวิเคราะห์ธรรมชาติของความปรารถนาทางจิตวิทยานั้น เราควรพูดถึงเจตนาทางจริยธรรมที่เริ่มต้นด้วยความขัดแย้งของความปรารถนา ถ้าไม่มีข้อขัดแย้ง เจตนาทางจริยธรรมก็ไม่จำเป็น เพราะว่าความปรารถนา ก็คือ แรงดลใจที่อยู่เบื้องหลังของการกระทำแบบจงใจของเราเสียส่วนมาก และเนื่องจากแรงดลใจเหล่านี้เอง ปัญหาเรื่องความถูกต้องและความผิดจะเกิดขึ้น ดังนั้น จึงเป็นการจำเป็นที่จะกระทำการวิเคราะห์หรือพิจารณาถึงความปรารถนาทางจิตวิทยา เมื่อบุคคลประสบสิ่งที่ต้องการ   เขาก็ปรารถนาวัตถุบางอย่างเพื่อให้สมปรารถนาในวัตถุนั้น พื้นฐานแห่งความปรารถนานั้น ก็คือ ความไม่สมปรารถนาในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ และมีความปรารถนาที่จะได้รับสถานการณ์ที่ดีกว่าเดิม (หมายถึง ชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีกว่าเดิม ซึ่งใครก็ต้องการทั้งนั้น) มันเป็นสภาวะทางจิตที่สลับซับซ้อน และทั้งหมดมีหลักการอยู่ 3 ประการ คือ ความรู้ เจตนา และความพอใจ

               1. ความรู้ ในด้านความรู้นั้น คือ ความคิดถึงวัตถุบางอย่างซึ่งตอบสนองความต้องการให้แก่เราได้ ก่อนที่เราอยากจะได้วัตถุบางอย่างนั้น เราย่อมมีความรู้ว่า วัตถุนั้นใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง

               2. เจตนาหรือความตั้งใจ ได้แก่ ความคิดที่ได้มาซึ่งวัตถุนั้นว่าเราทำอย่างไรจึงจะได้สิ่งนั้นหรือความคิดที่เป็นเจ้าของสิ่งนั้น ในเจตนาเรามีความปรารถนาเข้าไปเจือปนอยู่ด้วย เพื่อให้เกิดความคิดรุนแรงที่จะได้หรือครอบครองสิ่งที่ปรารถนาดังกล่าว และเมื่อเรามีเจตนาเช่นนั้น การดลใจอันฉับพลันต่อการกระทำก็จะเกิดขึ้น ในทางตรงกันข้าม ถ้าเราไม่มีสติควบคุมเจตนา ความโลภในวัตถุก็จะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพจิตอย่างมหันต์

               3. ความพอใจ ในกระบวนการแห่งความพอใจนั้น เรามีทั้งความรู้สึกเป็นสุขและความรู้สึกเป็นทุกข์ เมื่อประสบกับสิ่งที่น่ารักน่าชอบใจ เราก็มีความรู้สึกเป็นสุข เมื่อพลัดพรากจากสิ่งที่น่ารักน่าชอบใจ เราก็มีความรู้สึกเป็นทุกข์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปรัชญาและจริยศาสตร์ (Philosophy and Ethics)ความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

637296

เขียน

19 Sep 2017 @ 13:48
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
อ่าน: คลิก